Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Samenwerken met de gemeente aan zwemveiligheid kwetsbare kinderen

Door: Corry Floor (Mulier Instituut)

Hoewel veel gemeenten geen actief zwembeleid voeren en ouders als verantwoordelijk worden gezien voor deelname aan zwemlessen, zien ze meestal wel een rol weggelegd als het gaat om kwetsbare kinderen. In de helft van de Nederlandse gemeenten is een specifieke (vangnet)regeling om deelname aan zwemlessen voor kinderen uit arme gezinnen te stimuleren en ook zijn er soms specifieke afspraken gemaakt om te zorgen dat kinderen die hier asiel hebben gekregen ook leren zwemmen. In deze workshop delen we hoe gemeenten hier mee om kunnen gaan en gaan we na hoe je als zwemlesaanbieder actief met je gemeente in gesprek kunt gaan om zwemdiplomabezit en zwemveiligheid bij deze groepen te vergroten.

Ronde 3

Recente berichten

Meer Nieuws