Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Vergroten van de veiligheid in zwembaden – Marcel van Dongen (senior consultant ATC Select)

In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over hoe we de veiligheid in zwembaden kunnen vergroten. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de inzet van toezichthouders, verantwoordelijkheid van ouders bij recreatief zwemmen, schoolzwemprotocollen en betrokkenheid van ouders tijdens de zwemlessen. Ook gaat we in op de Omgevingswet die in de toekomst nog nadrukkelijker verantwoordelijkheid voor een veilige zwemomgeving bij het zwembad en de gemeente legt. We gaan van breed en mogelijk wat abstract mogelijk naar wat dit concreet betekent voor zwembaden en het personeel. Ook denken we na welke ondersteunende instrumenten landelijke koepelorganisatie hebben en kunnen bieden om jou te ondersteunen. Vanuit de NRZ en haar partners wordt in 2020 een meerjarenplan 2021-2024 uitgewerkt en vanuit deze sessie worden concrete aanbevelingen en actiepunten op een rij gezet.

 

Voor zwemonderwijzers en leidinggevenden

Ronde 3 plus 4

Recente berichten

Meer Nieuws