Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Wat moet een lesgever leren over kinderen met een beperking?

Door: Patty van ’t Hooft (Passend Bewegen/ Hogeschool Windesheim)

Het vergroten van de deskundigheid van zwemonderwijzers wat betreft lesgeven aan kinderen met een beperking is een speerpunt van project NL Zwemveilig. In deze workshop gaan we na of en hoe studenten/cursisten binnen de beroepsopleiding al kennis kunnen opdoen over lesgeven aan deze doelgroep en daar ervaring in kunnen opdoen. Daarbij kijken we tegelijk naar hoe zwemonderwijzers die al in het zwembad werken daar kennis over kunnen opdoen. Patty van ’t Hooft is projectleider op dit punt binnen NL Zwemveilig en zal haar analyse voorleggen, waarna wordt nagegaan hoe opleidingen en hulpmiddelen de deskundigheid van zwemonderwijzers kunnen verbeteren.

Ronde 2

Recente berichten

Meer Nieuws