Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

In de praktijk: Omgaan met kinderen die bang zijn in het water – Patty van ’t Hooft (Passend Bewegen)

Angst voor en in het water ontstaat vaak doordat kinderen geen controle, grip of handvatten hebben op hun bewegen in het water. Ze hebben er daardoor vaak weinig vertrouwen in dat hun eigen vaardigheden in het water hen kunnen helpen veilig en plezierig te leren zwemen. In deze natte workshop verkennen we de aspecten van angst die zijn gekoppeld aan de eigenschappen van water en hoe daar vakkundig mee om te gaan. Om beter in de angsten van kinderen te kunnen inleven start de workshop met zelf ervaren welke invloed de eigenschappen van het water hebben op het zijn en bewegen in het water. Vanuit die ervaring gaan we systematisch een opbouw maken in activiteiten en leerhulp passend bij thema’s die voorkomen bij kinderen die bang zijn in het water. Methodisch komen aspecten gebaseerd op het Halliwick tien punten programma aan bod en bij het aanbieden wordt rekening gehouden met de principes van impliciet leren.

Deze praktijkworkshop vindt in ronde 1 plaats in het zwembad.

Recente berichten

Meer Nieuws