Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

In de zwemles observeren om kinderen met autisme (nog) beter te laten leren – Patty van ’t Hooft (Passend Bewegen)

Veel kinderen met autisme hebben een (kans op) achterstand in hun motorische vaardigheden. Dat maakt het leren zwemmen voor hen er niet makkelijker op. Omdat kinderen met autisme ook anders afstemmen in sociaal gedrag, is het niet altijd makkelijk uit te zoeken of het kind iets niet kan, iets niet durft of iets niet wil. Aanpassen van je zwemles aan de onderwijsbehoefte van het kind wordt dan lastig. In deze workshop wordt ingegaan op een observatie instrument om het bewegingsgedrag van kinderen met autisme in het water vast te leggen. De observatiegegevens kunnen helpen om een beter inzicht te krijgen in waar het kind leerhulp bij nodig heeft, om passende doelen te stellen en om na een lesperiode te kijken of het bewegingsgedrag is veranderd. In deze workshop wordt ingegaan op de systematiek van het observeren en via videobeelden kan er worden geoefend.

Deze workshop vind je in het programma in ronde 2.

Recente berichten

Meer Nieuws