Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Workshop Leren zwemmen in open water – Mariska Hol (Nationale Raad Zwemveiligheid)

Het Nationaal Zwemdiploma C heeft als doelstelling kinderen zwemveilig te maken, ook voor vrijzwemmen in bijvoorbeeld recreatieplassen. De zwemlessen en diplomazwemmen vinden echter bijna altijd plaats in het zwembad. Kan het ook anders? En hoe gaan we om met de veiligheid, weersinvloeden en verantwoordelijkheid?

Vanuit het Nationaal Plan Zwemveiligheid zijn onderzoeksvragen opgenomen waar we als sector mee aan de slag kunnen. Dit zou als resultaat kunnen opleveren dat er kaders worden opgesteld om thematisch zwemlessen te kunnen organiseren in open water en om mogelijk diplomazwemmen voor Nationaal Zwemdiploma C in openwater te organiseren. Ook wordt nagegaan of kennis (naast vaardigheden) een expliciete plek kan krijgen.

Ervaringen 2021
In 2021 heeft SFN Tiel, zwembad de Waalslag’ gedurende een week een pilot uitgevoerd in samenwerking met lokale partners en de Nationale Raad Zwemveiligheid. Tijdens deze workshop worden hun ervaringen en aanpak met ons gedeeld.

Vervolg 2022
Wij zijn voornemens om in 2022 een landelijk vervolg te geven middels een uitgebreidere pilot met meerdere varianten. Wil je meedoen kom dan zeker naar deze workshop. Misschien hebben jullie al ervaringen opgedaan die je met ons wilt delen? Uiteraard ben je ook van harte welkom als je jezelf wilt oriënteren over zwemlessen in openwater. Deze workshop heeft dus een interactief karakter met hopelijk een vervolg in een nog samen te stellen landelijke werkgroep.

Je kunt deze workshop volgen in ronde 4.

Recente berichten

Meer Nieuws