Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Zes uitdagingen voor kinderen met een motorische beperking – Patty van ’t Hooft (Passend Bewegen/ Hogeschool Windesheim)

Vanuit het kennisproject NL Zwemveilig zijn in de afgelopen periode leskaarten en filmpjes uitgewerkt rondom zes leeruitdagingen voor kinderen met een motorische achterstand of beperking. In overleg met zwemonderwijzers die lesgeven aan kinderen met een motorische beperking hebben we zes struikelblokken gedefinieerd die het voor sommige kinderen moeilijker maakt te leren zwemmen. Het gaat daarbij vooral om activiteiten uit de fase van watergewenning en uitdagingen op het terrein van onder meer ademhalingscontrole, kijken onderwater, het durven gaan liggen en stuwing. De informatie van (de hydrodynamische aspecten) water die een kind in de beginfase moet verwerken en omzetten naar effectief zwemgedrag kan leiden tot angst of leerblokkades (struikelblokken). Vanuit ‘wat zie je?’ en ‘wat zit daar achter?’ is nagegaan wat je als lesgever kunt doen qua activiteit en wijze van begeleiding om kinderen op een speelse manier te laten leren. Aansluiten op de mogelijkheden, talenten en belevingswereld van de kinderen is daarbij het uitgangspunt.

Voor zwemonderwijzers en leidinggevenden

Ronde 1 plus 2

Recente berichten

Meer Nieuws