Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

NL Zwemveilig

NL Zwemveilig

De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt vanuit met haar Kenniscentrum Zwemmen aan continue kwaliteitsverbetering binnen de zwembranche. In de periode 2016-2020 is het kennisproject NL Zwemveilig gecoördineerd, waarmee een aantal belangrijke stappen zijn gezet en nieuwe kennis over zwemveiligheid is verzameld en bestaande inzichten zijn gebundeld en gedeeld.

Het project werd ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitgevoerd in samenwerking met de kennisinstituten Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Windesheim. Deze partijen gaven uitvoering aan het plan ‘Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020’. Er is allerlei onderzoek verricht naar elementen van zwemonderwijs en verdrinking met publicaties die allen online zijn te vinden in de Kennisbank. Ook werden uiteenlopende praktijkvoorbeelden verzameld en als online artikel gepubliceerd. Verder is er veel gediscussieerd over allerlei elementen van zwemveiligheid in bijeenkomsten en zijn blogs, video’s, animaties en visiedocumenten gemaakt. Tot slot heeft het project gezorgd voor nieuwe samenwerkingsverbanden en vormt het de basis voor het Nationaal Plan Zwemveiligheid, waarin zwembranche organisaties met elkaar en met overheden verder aan de slag gaan om zwemveiligheid in Nederland op een hoger niveau te krijgen.

Verschillende voorbeelden van publicaties vanuit NL Zwemveilig:

Alle publicaties zijn te vinden in de Kennisbank of via de website of het YouTube kanaal van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Kun je iets niet vinden of ben je op zoek naar specifieke informatie, neem dan gerust contact op met ons via info@nrz-n.nl of 0318 830 250.