Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

NL Zwemveilig

De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt met haar Kenniscentrum Zwemmen aan continue kwaliteitsverbetering binnen de zwembranche. NL Zwemveilig is een project van de Nationale Raad Zwemveiligheid namens de zwembranche.

Het project wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uitgevoerd met de kennisinstituten Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Windesheim. Deze partijen geven uitvoering aan het plan ‘Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020’. In dit plan staat hoe we samen kunnen zorgen voor meer kennis over zwemmen en borging van de kwaliteit van het zwemonderwijs. De kennis die NL Zwemveilig verzamelt en verspreidt, draagt bij aan het doel: de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau krijgen.

Enkele concrete voorbeelden van onderzoek dat direct bijdraagt aan meer kennis over zwemveiligheid:

  • Leren zwemmen in relatie tot leeftijd en het motorisch leerproces – literatuurstudie
  • De waarde van een zwemdiploma voor kinderen met een beperking – casestudy
  • Zwemles voor kinderen met autisme en de rol van ouders – pilotstudie
  • Internationale vergelijking van zwemonderwijs – desk research en interviews
  • Zwemveiligheid na de zwemdiploma’s – diverse zwemtesten basisschooljeugd en enquête
  • De invloed startleeftijd en geslacht op zwemlesduur – analyses database zwemschool
  • Verdrinkingscijfers in Nederland – bundeling van registraties
  • De Nederlandse bevolking over zwemveiligheid – landelijke enquête
  • Monitoring zwemdiplomabezit – landelijke enquête

De publicaties die het project NL Zwemveilig oplevert, staan in de digitale Kennisbank. Op de speciale website kun je je ook aanmelden voor de NL Zwemveilig nieuwsbrief.