Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Uitstroomprofiel 4 Hoofd technische dienst

Uitstroomprofiel 4 Hoofd technische dienst

Het Hoofd technische dienst heeft de eindverantwoordelijkheid voor de techniek in meerdere accommodaties. Je weet wat er speelt en wanneer er periodiek onderhoud uitgevoerd moet worden. Je beheert de budgetten en gaat hiermee zorgvuldig om. Je stelt meerjarenplannen en werkprotocollen op samen met de senior medewerker technische dienst.

De opleiding bestaat uit de opleidingsonderdelen:

 • Zwemwaterinstallaties
 • Luchtbehandelingsinstallaties
 • Drinkwaterinstallaties
 • Riolering en lozing
 • Elektrische installaties
 • Verwarmingsinstallaties
 • Meet- en regeltechniek
 • Bouwkundig en schoonmaak
 • Wettelijke kaders en veiligheidsvoorschriften
 • Beheer en management

Het volgende aanvullende certificaat is vereist om deel te kunnen nemen aan het centraal examen van de Nationale Raad Zwemveiligheid:

 • Veiligheid Checklist Aannemers Vol (VCA Vol)

De kandidaat ontvangt het branchecertificaat Hoofd technische dienst van de Nationale Raad Zwemveiligheid, indien hij/zij is geslaagd voor het centraal examen Hoofd technische dienst.

Heb je interesse in dit onderdeel van de beroepsopleiding Zwembadtechniek? Neem dan contact op om te informeren naar de opleidingsmogelijkheden.