Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Zwemmen met een beperking

Zwemmen met een beperking

Leren zwemmen gaat niet altijd vanzelf, zeker niet voor een deelnemer met een lichamelijke of motorische beperking, met een andere informatieverwerking of met een autismespectrumstoornis. Samen met zwemonderwijzers hebben we bekeken welke ‘struikelblokken’ deze kinderen ervaren bij het leren zwemmen. De struikelblokken betreffen vooral activiteiten in de watergewenningsfase/voortraject van het zwemmen.

Struikelblokken

gericht op bewegen (lichamelijk/motorische beperkingen)gericht op gedrag (o.a. autismespectrumstoornissen)
1. Te water gaan
2. Onvoldoende ademhalingscontrole
3. Niet (durven) kijken onderwater
4. Niet kunnen/durven liggen op de rug
5. “Meebewegingen” bij het verplaatsen
6. Te weinig stuwing

Struikelblokken lichamelijk/motorisch
7. Niet het water in willen
8. Schrikken bij onverwachte situaties
9. Niet aankijken
10. Niet onder water willen gaan
11. Alleen maar onderwater willen zijn
12. Externaliserend gedrag

Struikelblokken gedrag
  • De struikelblokken voor kinderen met een lichamelijke/motorische beperking uiten zich vooral in een leerprobleem bij het bewegen.
  • Bij kinderen met een autismespectrumstoornis komen leerproblemen vaak voor uit niet begrepen (moeilijk verstaanbaar) gedrag.

Door op de blauwe blokken aan de linkerkant van deze pagina te klikken vindt je verdere uitleg over de struikelblokken voor kinderen met een lichamelijk/motorische beperking (1 t/m 6) en kinderen met een moeilijk verstaanbaar gedrag (7 t/m 12).

* Waar ‘kind’ of ‘kinderen’ staat kan ook (jong)volwassene worden gelezen.

De informatie op dit deel van de website en bijbehorende documenten is ontwikkeld in 2019/2020 door Patty van ’t Hooft (Passend Bewegen/ Hogeschool Windesheim) met input van diverse andere experts. Het maakt onderdeel uit van het kennisproject NL Zwemveilig. Het doel van het project NL Zwemveilig is om kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid te verzamelen en zo bij te dragen aan de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking. Het project NL Zwemveilig wordt namens de zwembranche gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid en wordt ondersteund vanuit het ministerie van VWS.