Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Examenregeling Nationale Zwemdiploma's

Examenregeling Nationale Zwemdiploma's

De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s geeft met de examenprogramma’s en de normering concrete invulling aan het maatschappelijk doel om de zwemveiligheid van mensen in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Het doel van zwemles is om vaardigheden aan te leren om plezier te hebben in het water zonder te verdrinken. Het vervolgaanbod is erop gericht om te stimuleren dat kinderen blijven zwemmen na het behalen van de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C.

De examenregeling Nationale Zwemdiploma’s kent twee onderdelen:

  • Zwem-ABC
  • Snorkelen

Het diplomazwemmen is hét moment om te laten zien dat je de aangeleerde vaardigheden beheerst. De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s beschrijft welke vaardigheden je moet laten zien bij het diplomazwemmen.

Het examenprogramma van het Zwem-ABC kent twee varianten:

  • Standaard examenprogramma dat kan worden gevolgd met het diplomazwemmen.
  • Maatwerk examenprogramma dat de zwemlesaanbieder de vrijheid geeft om het diplomazwemmen te laten aansluiten op de eigen visie en identiteit van de organisatie. Ieder ontwikkeld maatwerk examenprogramma, dat afwijkt van het standaard examenprogramma, wordt eerst getoetst door de Toetsingscommissie Maatwerk Examenprogramma’s. Deze Toetsingscommissie beoordeelt of een maatwerk examenprogramma voldoet aan de voorwaarden in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. Interesse? In de webwinkel zijn voorbeelden te vinden van goedgekeurde maatwerk examenprogramma’s en daar is tevens het aanvraagformulier te downloaden.

De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s is een product van de Nationale Raad Zwemveiligheid, onderdeel van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en gekoppeld aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Een grote groep van professionals uit de zwembranche heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming.

Meer informatie
Klik hier om de digitale Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s gratis te downloaden in onze webwinkel. De onderdelen zijn apart te downloaden.