Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Examenregeling Nationale Zwemdiploma's

Examenregeling Nationale Zwemdiploma's

De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s geeft met de examenprogramma’s en de normering concrete invulling aan het maatschappelijk doel om de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Het doel van zwemles is om vaardigheden aan te leren om plezier te hebben in het water zonder te verdrinken.

Dit betekent dat je veilig kunt zwemmen in een zwembad. Maar je moet ook weten wat je moet doen als je onverwacht uit een bootje op open water valt. Met elke stap van Zwemdiploma A naar B en naar C leer je meer en uitgebreidere vaardigheden. Het diplomazwemmen is hét moment om te laten zien dat je de aangeleerde vaardigheden beheerst. De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s beschrijft welke vaardigheden je moet laten zien bij het diplomazwemmen.

De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s kent twee varianten:

  • Standaard examenprogramma dat kan worden gevolgd met het diplomazwemmen.
  • Maatwerk examenprogramma dat de zwemlesaanbieder de vrijheid geeft om het diplomazwemmen te laten aansluiten op de eigen visie en identiteit van de organisatie. Ieder ontwikkeld maatwerk examenprogramma, dat afwijkt van het standaard examenprogramma, wordt eerst getoetst door de Toetsingscommissie Maatwerk Examenprogramma’s. Deze Toetsingscommissie beoordeelt of een maatwerk examenprogramma voldoet aan de voorwaarden in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s.

De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s is een product van de Nationale Raad Zwemveiligheid, onderdeel van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en gekoppeld aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Een grote groep van professionals uit de zwembranche heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming.

Meer informatie
Klik hier om de digitale Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s gratis te downloaden in onze webwinkel.