Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Visie op zwemveiligheid

Visie op zwemveiligheid

Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de mensen in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen zich kan redden in het water, dat niemand verdrinkt en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren.

Hoe willen we dit doel bereiken?

  • Kinderen voldoen aan de exameneisen van de Nationale Zwemdiploma’s en uiteindelijk aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (= Zwemdiploma C).
  • Zwemlesaanbieders, de zwemles en het diplomazwemmen zijn van hoge kwaliteit.
  • Het beroepsonderwijs en de beroepsbeoefenaren zijn van hoge kwaliteit.

Onze rol bij de Exameneisen Nationale Zwemdiploma’s
Er bestaat helderheid over de exameneisen wanneer deze landelijk zijn geregeld. Deze landelijk exameneisen hebben wij opgesteld in nauwe samenwerking met de zwembranche en vastgelegd in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. De landelijke exameneisen zijn gekoppeld aan het Zwem-ABC. De vaardigheden die je moet tonen per zwemdiploma staan beschreven. De exameneisen worden zwaarder bij elk zwemdiploma. Je voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als je je Zwemdiploma C hebt behaald. Dit betekent dat je vaardigheden beheerst voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten. De Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen.

Onze rol in de kwaliteit van zwemlesaanbieders, zwemles en diplomazwemmen
Zwemlesaanbieders die het Zwem-ABC uitgeven, moeten in het bezit zijn van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Een zwemlesaanbieder ontvangt deze Licentie Nationale Zwemdiploma’s wanneer aan alle kwaliteitseisen is voldaan. Wij toetsen dit en maken de kwaliteit transparant en zichtbaar. Geen Licentie Nationale Zwemdiploma’s betekent ook géén Zwem-ABC mogen uitgeven. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van ons Zwem-ABC wordt geborgd.

Onze rol in de kwaliteit van beroepsonderwijs en beroepsbeoefenaren
Kwaliteit en goed opgeleide mensen gaan hand in hand. Wij houden toezicht op de examinering bij beroepsopleidingen en op de kwaliteit van de studenten. Wij stellen kwaliteitscriteria aan beroepsonderwijsinstituten en hun docenten.

Normeren – Controleren – Informeren – Inspireren
Wij stellen de landelijke normen vast en controleren. Wij informeren door kennis te verzamelen en te verspreiden. Wij inspireren de zwembranche tot innoveren.

‘Iedereen zwemveilig’ is ons belangrijkste doel. We werken nauw samen met vakbekwame mensen en organisaties om dit te bereiken.