Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Historie

Historie

1984

De overheid heeft de uitdrukkelijke wens om te komen tot één centraal uitgegeven Nationaal Zwemdiploma. De oprichting van onze voorganger de stichting Nationale Raad Zwemdiploma’s (NRZ) is een feit. Zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen die erkend zijn, mogen het Nationale Zwemdiploma uitgeven. NRZ controleert of het diplomazwemmen verloopt volgens de eisen. Z.K.H. Prins Bernhard reikt het eerste Nationale Zwemdiploma uit. Alle tot dan toe bestaande zwemdiploma’s vervallen.

1995

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven reikt het 5 miljoenste Nationale Zwemdiploma uit.

1998

Het Zwem-ABC wordt geïntroduceerd en vervangt het oude A- en B-diploma. Het behalen van een zwemdiploma zonder dat je haren nat worden, is verleden tijd. Het Zwem-ABC zorgt ervoor dat je jezelf goed kunt redden in het water. Voor het eerst zijn exameneisen landelijk vastgelegd in de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC, kortweg BREZ. Iedereen in Nederland moet bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien.

2005

De stichting Nationale Raad Zwemdiploma’s fuseert met het Nationaal Platform Zwembaden tot de stichting het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Later dit jaar reikt Prins Pieter Christiaan het 10 miljoenste Nationale Zwemdiploma uit.

2010

De BREZ uit 1998 wordt herzien en gedigitaliseerd.

2011

De Gedragscode Zwembranche wordt gepresenteerd als antwoord op een omvangrijk zedenincident in het zwemonderwijs. Het doel van deze Gedragscode is het vergroten van de sociale veiligheid bij zwemlesaanbieders.

2014

De Licentie Zwem-ABC wordt geïntroduceerd. Deze stelt kwaliteitseisen aan de zwemlesaanbieder bovenop de controle die al jaren bestaat bij het diplomazwemmen. Er is een overgangstermijn tot 2018. Dan moeten alle zwemlesaanbieders die de door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ uitgegeven Nationale Zwemdiploma’s willen verstrekken, voldoen aan de kwaliteitseisen van de Licentie Zwem-ABC.

2016

Het project NL Zwemveilig gaat van start in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS. Binnen dit project wordt onderzoek verricht en kennis over leren zwemmen verzameld en verspreid.

2017

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven reikt het 15 miljoenste Nationale Zwemdiploma uit.

2018

Tijd voor grote vernieuwing. Wij presenteren onze nieuwe naam: stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Deze naam past goed bij waar we voor staan: ‘Iedereen zwemveilig’. De BREZ is doorontwikkeld en heet voortaan Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. De Nationale Zwemdiploma’s worden alleen nog maar verstrekt door zwemlesaanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Het Zwem-ABC krijgt een nieuw jasje.

Animatie onthulling nieuwe naam inclusief logo per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 heten we Nationale Raad Zwemveiligheid. Bekijk hier de animatie over de geschiedenis van onze naam en de onthulling van het nieuwe logo met uitleg waar we voor staan.
Klik hier voor meer informatie over onze organisatie