Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Examinator Nationale Zwemdiploma’s en digitale toets

De examinator zorgt voor de interne kwaliteitsborging bij het diplomazwemmen. Dit gebeurt zowel bij diplomazwemmen voor het Zwem-ABC als bij diploma’s uit het vervolgaanbod. Op dit moment betreft dit laatste de Nationale Snorkeldiploma’s. Een zwemlesaanbieder beschikt over één of meerdere examinatoren of huurt deze in.

De Examinator Nationale Zwem- of Snorkeldiploma’s:

  • selecteert de kandidaten voor het diplomazwemmen;
  • vraagt het diplomazwemmen aan;
  • beoordeelt kandidaten volgens de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s;
  • evalueert het diplomazwemmen intern;
  • rapporteert extern naar de Nationale Raad Zwemveiligheid;
  • ondertekent de zwemdiploma’s;
  • vermeldt kandidaten op archieflijsten;
  • voert het feedbackgesprek met de eventueel aanwezige gedelegeerde.

Meer informatie over de taken, de opleiding en de toetsing van de Examinator Nationale Zwemdiploma’s vind je in de Handleiding toets Examinator Nationale Zwemdiploma’s – versie januari 2018.

Wil je weten hoe je Examinator Nationale Zwemdiploma’s wordt, hoe je je aan kunt melden voor de digitale toets en wat de opties zijn voor data en locaties? Klik hier.

Meer informatie over de taken, de opleiding en toetsing en het worden van Examinator Nationale Snorkeldiploma’s? Klik hier.