Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Hoe word/blijf je Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Snorkelen?

Als Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Snorkelen draag je bij aan de kwaliteit van het diplomazwemmen. Om in deze rol aan de slag te kunnen, moet je de Normeringsessie Snorkelen volgen. Om je kennis up-to-date te houden moet je per vier jaar (minimaal) vier keer optreden in de rol van Examinator Nationale Zwemdiploma’s bij het vervolgaanbod. Op deze manier behoud je je certificering als Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Snorkelen.

Het doel van de Normeringsessie Snorkelen is zorgen dat jij voldoende kennis hebt over en de verantwoordelijkheid kunt dragen voor de interne kwaliteitsborging van het diplomazwemmen voor de Nationale Snorkeldiploma’s. De Normeringsessie Snorkelen bevat de volgende onderwerpen:

  • De organisatie en uitvoering van het diplomazwemmen voor de Nationale Snorkeldiploma’s.
  • De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Snorkelen, inclusief essentie en normering.

De stappen om Examinator Nationale Snorkeldiploma’s te worden:

De stappen om Examinator Nationale Snorkeldiploma’s te blijven:

Om Examinator Nationale Snorkeldiploma’s te blijven geldt een inspanningsverplichting: een Examinator Nationale Snorkeldiploma’s moet per vier jaar minimaal vier keer actief zijn in de rol van Examinator Nationale Snorkeldiploma’s.

Als je bewijs van deelname bijna verloopt, controleert de Nationale Raad Zwemveiligheid of jij in de afgelopen vier jaar aan de hierboven genoemde eis hebt voldaan. Zo ja, dan verlengen we jouw bewijs van deelname weer voor vier jaar. Voldoe je niet aan bovengenoemde eis, dan vervalt jouw bewijs van deelname en moet je opnieuw een Normeringsessie Snorkelen volgen om Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Snorkelen te zijn.

Wil je meer weten over de rol van Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Zwem-ABC? Klik dan hier.

Wil je meer weten over de rol van Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival? Klik dan hier.