Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Bestuur & commissies

Bestuur & commissies

Elke stichting heeft een bestuur. Zo ook de Nationale Raad Zwemveiligheid. De taak van het bestuur is om in de gaten te houden of ons doel wordt bereikt.

Bestuur
Ons bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en acht bestuurders. Zij zijn een afspiegeling van de zwembranche:

Commissies
Wij krijgen advies van commissies. De commissieleden zijn vakbekwame mensen met veel praktijkervaring.

Examenraad
De Examenraad voor de beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker en de beroepsopleiding Zwembadtechniek is het toezichthoudend orgaan op de kwaliteit van de examens en de beroepsopleidingen in de zwembranche.

Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep is een onafhankelijk orgaan van de Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Beroep kan worden ingesteld als je het niet eens bent met beslissingen rondom de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en ook tegen besluiten van de Toetsingscommissie Maatwerk Examenprogramma’s.

De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden:

  • mr. Mervyn Stegers (voorzitter)
  • mr. Ruud Beele (vicevoorzitter)
  • drs. Erik de Winter

De procedure voor het indienen van beroep staat beschreven in een reglement van beroep.

Toetsingscommissie Maatwerk Examenprogramma’s
De Toetsingscommissie Maatwerk Examenprogramma’s beoordeelt of een maatwerk examenprogramma voldoet aan de gestelde voorwaarden in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. De werkwijze van deze Toetsingscommissie staat beschreven in een reglement.

Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Gerard Klunder (voorzitter)
  • Patty van ’t Hooft (lid)
  • Titeke Postma (lid)
  • Odette van Zeegen (lid)
  • Mariska Hol (ambtelijk secretaris)

Klik hier voor een overzicht met foto’s.