Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Hoe word/blijf je Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival?

Als Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival draag je bij aan de kwaliteit van het diplomazwemmen. Om in deze rol aan de slag te kunnen, moet je de Normeringsessie Survival volgen. Om je kennis up-to-date te houden moet je per vier jaar (minimaal) vier keer optreden in de rol van Examinator Nationale Zwemdiploma’s bij het vervolgaanbod. Op deze manier behoud je je certificering als Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival.

Het doel van de Normeringsessie Survival is zorgen dat jij voldoende kennis hebt over en de verantwoordelijkheid kunt dragen voor de interne kwaliteitsborging van het diplomazwemmen voor de Nationale Survivaldiploma’s. De Normeringsessie Survival bevat de volgende onderwerpen:

• De organisatie en uitvoering van het diplomazwemmen voor de Nationale Survivaldiploma’s.
• De Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival, inclusief essentie en normering.

De stappen om Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival te worden:
• Check of je in het bezit bent van de vereiste akten, diploma’s of certificaten.
Meld je aan voor een Normeringsessie Survival.
• Je ontvangt het bewijs van deelname voor de Normeringsessie Survival, deze is vier jaar geldig.

De stappen om Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival te blijven:
Om Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival te blijven geldt een inspanningsverplichting: een Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival moet per vier jaar minimaal vier keer actief zijn in de rol van Examinator Nationale Zwemdiploma’s bij het vervolgaanbod (Snorkelen en/of Survival).

Als je bewijs van deelname bijna verloopt, controleert de Nationale Raad Zwemveiligheid of jij in de afgelopen vier jaar aan de hierboven genoemde eis hebt voldaan. Zo ja, dan verlengen we jouw bewijs van deelname weer voor vier jaar. Voldoe je niet aan bovengenoemde eis, dan vervalt jouw bewijs van deelname en moet je opnieuw een Normeringsessie Survival volgen om Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival te zijn.

Wil je meer weten over de rol van Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Zwem-ABC? Klik dan hier.

Wil je meer weten over de rol van Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Snorkelen? Klik dan hier.