Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Persinformatie Nationale Raad Zwemveiligheid

Persinformatie Nationale Raad Zwemveiligheid

Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen zich kan redden en plezier kan hebben in het water en dat niemand verdrinkt.

Perswoordvoering

Journalisten kunnen contact met ons opnemen via het centrale nummer (0318) 83 02 50 of via mailadres info@nrz-nl.nl onder vermelding van ‘perswoordvoering’.

Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Wil je als journalist worden opgenomen in de perslijst en de persberichten van de Nationale Raad Zwemveiligheid ontvangen? Stuur dan een mail naar perswoordvoering.

Toolkit

In de toolkit vind je het logo van de Nationale Raad Zwemveiligheid en de beeldbank. Vraag de toolkit aan en ontvang de downloadlinks in de e-mail.

reCAPTCHA is required.

Achtergrondinformatie over zwemveiligheid en zwemles

Wil je bijdragen aan een goede informatievoorziening rondom zwemmen en zwemveiligheid? Maak dan gebruik van onze kennis en blogs. Je kunt de teksten van onze sites www.allesoverzwemles.nl, en www.nrz-nl.nl altijd overnemen (graag met bronvermelding natuurlijk en gebruik op social media de hashtags #heelnederlandzwemveilig #zwemles #zwemonderwijs #zwemdiploma #zwemABC).

Wil je meer achtergrondinformatie over zwemveiligheid, zwemles en zwemdiploma’s? Bekijk dan onderstaande video’s of lees de veel gestelde vragen.

Algemeen: zwemmen & zwemveiligheid

 • Nog meer diploma’s halen na je Zwem-ABC?

  Kinderen die het leuk vinden om na het behalen van het Zwem-ABC nog meer te leren, kunnen hun zwemvaardigheid verder vergroten met de algemene en specifieke Zwemvaardigheidsdiploma’s.

  Lees meer over andere Nationale Zwemdiploma’s

 • Hoe herken je het enige echte Zwem-ABC?

  Het Nationaal Zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemveiligheid is een waardedocument. Helaas rouleren er ook kopieën of nagemaakte exemplaren. Wil je zeker weten dat je een Nationaal Zwemdiploma A, B of C van de Nationale Raad Zwemveiligheid hebt? Check dan of het diploma de echtheidskenmerken bevat.

  Lees meer over het Zwem-ABC

 • Zwemles: kies altijd voor kwaliteit

  In Nederland mag iedereen zwemlessen aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De overheid heeft deze taak losgelaten en in 1984 overgedragen aan de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Kies een vakkundige aanbieder die onafhankelijk getoetst is door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet je zeker dat je kiest voor kwaliteit. Hiermee wordt de basis gelegd voor een leven lang zwemplezier en -veiligheid. Zwemlesaanbieders die met goed gevolg getoetst zijn door de Nationale Raad Zwemveiligheid, ontvangen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit is de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Alleen zwemlesaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Licentie mogen de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC uitgeven.

  Lees meer over het kiezen van zwemles en Licentie Nationale Zwemdiploma’s

 • Wat is de Nationale Norm Zwemveiligheid en wat is het verschil tussen de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C?

  De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft niveaus van zwemvaardigheid gekoppeld aan Nationale Zwemdiploma’s. Een kind voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid bij zwemdiploma C. De Nationale Zwemdiploma’s A en B zijn daarbij tussenstappen. Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse infrastructuur van zwemwater waar volwassenen en kinderen zwemmen:
  • Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.
  • Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
  • Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

  Lees meer over de Nationale Zwemdiploma’s en de Nationale Norm Zwemveiligheid

 • Zwemlesmethodes: maak de juiste keuze

  Je kind gaat straks op zwemles. Maar waar? Er wordt op verschillende manieren les gegeven. Het eindpunt is duidelijk: de Nationale Norm Zwemveiligheid. Er zijn meerdere manieren (lees: zwemlesmethodes) om bij dit eindpunt te komen. Hoe weet je of een zwemlesmethode bij jou en jouw kind past? De animatie van de Nationale Raad Zwemveiligheid helpt je hierbij. Dan weet je uit welke onderdelen een zwemlesmethode bestaat en waar je op kunt letten bij het vergelijken van methodes.

  Lees meer over zwemlesmethodes

 • Wat is zwemveiligheid?

  We hebben het veel over zwemveiligheid. Maar wat is dat nu eigenlijk? Van welke factoren is dit afhankelijk? Ben je ‘automatisch’ zwemveilig na het behalen van je zwemdiploma? Blijf je altijd zwemveilig? De Nationale Raad Zwemveiligheid gaat in op deze vragen in een speciale animatie.

  Lees meer over de Nationale Norm Zwemveiligheid

 • Zwemles: alleen het beste is goed genoeg voor jouw kind

  Waar gaat je kind op zwemles? Hoe kies je een goede zwemlesaanbieder? Hoe weet je zeker dat je kind straks na het diplomazwemmen het enige echte Nationale Zwemdiploma in handen heeft? Let op: alleen de Nationale Zwemdiploma’s uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid zijn de echte. De zwemlesaanbieders die bij de Nationale Raad Zwemveiligheid zijn aangesloten, zijn in het bezit van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden regelmatig gecontroleerd op kwaliteit. Komt een zwemlesaanbieder niet voor in de lijst dan mag deze geen Nationaal Zwemdiploma / het Zwem-ABC uitgeven en wordt deze niet door de Nationale Raad Zwemveiligheid gecontroleerd. Wees zorgvuldig bij je keuze. Alleen het beste is goed genoeg voor jouw kind!

  Klik hier voor meer informatie over de Nationale Zwemdiploma’s. Of zoek met de zwemleslocator naar een zwemlesaanbieder in de buurt die de Nationale Zwemdiploma’s uitgeeft.

Beginnen met zwemmen

 • Afwegingen zwemles

  Er zijn verschillende aanbieders van zwemles: zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen. Ook binnen één zwembad vind je verschillende organisaties die lesgeven, bijvoorbeeld het zwembad zelf, maar ook een zwemvereniging en/of zwemschool die zwemwater huren in het zwembad. Per aanbieder verschilt de lesmethode, of je wel of niet kunt kijken bij de les van je kind, de lengte van de wachtlijst en het bedrag dat je betaalt voor de zwemles. Ook de lesfrequentie en het moment van de zwemles verschillen. Let erop dat de organisatie die de zwemles aanbiedt, werkt met het Zwem-ABC, dat wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Dan weet je dat deze zwemlesaanbieders jouw kind op een verantwoorde en veilige manier zwemles geven.

  Lees meer over afwegingen zwemles

 • Wat kan ik doen als ik de zwemles van mijn kind niet kan betalen?

  Neem contact op met je gemeente. Er zijn vaak regelingen beschikbaar die het mogelijk maken de zwemlessen te bekostigen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De regelingen, de beschikbaarheid hiervan en voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

  Je kunt ook kijken op de website www.samenvoorallekinderen.nl. Hierop hebben Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp gezamenlijke informatie staan over hun regelingen en hoe je aanvragen voor kinderen kunt indienen om daarop aanspraak te maken. Aanvragen voor vergoeding van zwemles kunnen ook direct via één aanvraagformulier op deze website worden ingediend.

  Lees meer

 • Schoolzwemmen, of zelf op les?

  In ongeveer dertig procent van de gemeenten in Nederland volgen kinderen via de basisschool zwemles. Schoolzwemmen wordt op verschillende manieren gegeven. Er zijn gemeenten die ervoor kiezen om een soort van ’gymnastiekles in het zwembad aan te bieden. Andere gemeenten kiezen voor het schoolzwemmen gekoppeld aan het halen van zwemdiploma’s, Dit kan verschillen per gemeente en per basisschool.

  De meeste ouders kiezen er echter voor hun kind zelf al eerder op zwemles te doen. De schoolzwemles start meestal pas als de kinderen ongeveer zeven jaar oud zijn. Vooral jonge kinderen lopen risico in de buurt van water. Hoe eerder een kind zich in het water kan redden, hoe veiliger dat is.

  Lees meer

 • Wat is de ideale leeftijd om te leren zwemmen?

  De Nationale Raad Zwemveiligheid vindt: hoe eerder een kind veilig is in het water, hoe beter. De meeste kinderen die verdrinken, zijn immers tussen de nul en vier jaar oud. Vanaf zeer jonge leeftijd zijn er mogelijkheden in het zwembad om kinderen veiliger in en om water te laten bewegen.

  De adviesleeftijd om te starten met zwemles voor het A-diploma is viereneenhalf tot vijf jaar. Er zijn ouders die liever eerder willen starten met zwemles, namelijk als hun kind vier of zelfs drie jaar is. De eisen die aan het A-diploma zijn gesteld, zijn te moeilijk voor een kind van drie jaar om te halen. Zelfs een kind van vier kan moeite hebben om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Daar komt bij dat een kind van vier ook start op de basisschool. Dit is voor een kind een grote verandering, die veel energie kost. Wacht een half jaar en het kind zal makkelijker door de zwemlessen heen lopen.

  Ouders die graag willen dat hun kind leert zwemmen vóórdat het kind vier jaar oud wordt, kunnen beter voor het overlevingszwemmen/ouder- en kindzwemmen kiezen. Zo kan het kind ervaring opdoen in het water. Eenmaal begonnen met de zwemlessen voelt het kind zich dan al vrij en vertrouwd in het water.

  Lees meer

 • Ouder- en kindzwemmen: genieten met je kind in het water

  Voor kinderen van nul tot vier jaar is het aanleren van zwemslagen nog erg lastig. Maar heel jonge kinderen kunnen al wel vertrouwd raken met water en leren zichzelf te redden. Zo leren jonge kinderen al plezier te hebben in het water. In bijna ieder zwembad worden cursussen aangeboden voor kinderen van nul tot vier jaar. Er bestaan verschillende namen voor activiteiten met jonge kinderen: ouder- en kindzwemmen, baby- en peuterzwemmen, guppy- en puppyzwemmen of survivalzwemmen.

  De essentie ligt in het idee dat je kind in een aantal lessen bijvoorbeeld leert draaien en drijven of vanuit het water op de kant klimmen. Vaak is de cursus voor je kind samen met jou als ouder. De Nationale Raad Zwemveiligheid stimuleert ouders zo’n cursus met hun jonge kind te volgen. Het helpt de zelfredzaamheid van je kind in het water te vergroten. Je hebt samen met je kind plezier en je kind krijgt vertrouwen in het water. Informeer bij het zwembad in de buurt naar de mogelijkheden.

  Lees meer

Blijven zwemmen

 • Advies: blijf regelmatig zwemmen!

  Een kind dat het Nationale Zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. We beschouwen dit diploma als de Nederlandse Norm Zwemveiligheid. Het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen en volwassenen die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt voor zich dat daarmee de veiligheid in het geding is. Zwemconditie houd je op peil door te zwemmen.

  Uit onderzoek blijkt dat je zwemmen kunt verleren. Daarom heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid de Nationale ZwemChallenge ontwikkeld. Met deze Challenge test je je zwemveiligheid. Je legt een leuk en uitdagend parcours af in het zwembad. Na het afleggen ontvang je een certificaat met een persoonlijk advies hoe je zwemvaardigheden, waar nodig, te verbeteren. Kijk voor meer informatie en deelnemende locaties op www.nationalezwemchallenge.nl.

  Lees meer over blijven zwemmen

Voorlichtingscampagnes

 • Kopje onder gaat geluidloos en snel – De 4 van Veilig in en om water (i.s.m. VeiligheidNL)

  Om ouders te informeren, lanceert VeiligheidNL de campagne ‘Kopje onder gaat geluidloos en snel’. Ouders worden via een online campagne gewezen op de risico’s en hoe ze verdrinking kunnen voorkomen.

  Lees meer over de campagne

 • 06-polsbandjes

  De ‘omarm het 06-polsbandje’ campagne is gericht op snelle hereniging bij vermissing van kinderen in een waterrijke omgeving.

  Klik hier voor meer info over landelijke 06-polsbandjes campagne.

 • Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water

  ‘Veilig in en uit het water’ maakt mensen bewust van de risico’s van zwemmen in open water.

  Meer informatie op: www.veiliginenuithetwater.nl

Kennisbank – cijfers en onderzoeksresultaten over zwemmen en zwemveiligheid

 • Kennisbank – cijfers en onderzoeksresultaten over zwemmen en zwemveiligheid

  Kennis en innovatie zijn belangrijke aspecten binnen de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid verzamelen, beoordelen en verspreiden is een van de manieren waarop de NRZ wil bijdragen aan veilig zwemmen in Nederland en de kwaliteit van zwemlessen.

  Relevante publicaties rondom zwemmen en zwemveiligheid zijn terug te vinden in de landelijke Kennisbank Sport & Bewegen. Het beheer van de Kennisbank Sport & Bewegen vindt plaats vanuit het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Nieuwkomers

 • YouTube kanaal Yasir Hierrr

  Yasir uit Somalië, Muayad uit Syrië en Robiel uit Eritrea spelen de hoofdrol in de vierdelige vlogserie ‘Yasir Hierrr’. De drie vrienden maken van alles mee in Nederland en komen op allerlei plekken in aanraking met zwemwater.

  Lees meer over Yasir Hierrr

Tips voor ouders

 • 8 tips voor ouders om verdrinking te voorkomen

  In de zomer hopen we van veel mooie warme dagen te mogen genieten. Lekker met de kinderen naar het water? Volg dan vooral de tips van de Nationale Raad Zwemveiligheid en de Reddingsbrigade. Dan maak je de kans op verdrinking zo klein mogelijk.

  Lees meer over het voorkomen van verdrinking

 • Ouders van kinderen 0 – 4 jaar: Let op bij het water – ook in en om het huis

  Spelen in en om het water is heerlijk. Dit kan thuis in bad, maar vooral met warm weer is het fijn om te ontspannen in bijvoorbeeld het badje in de tuin. Bij het water is het verstandig altijd goed op te letten, maar bij jonge kinderen is het van levensbelang extra alert te zijn. Voor jonge kinderen tot vier jaar oud is verdrinking de belangrijkste oorzaak voor dodelijke ongevallen. Kinderen die verdrinken, vallen met name onder deze jongste groep. Bij baby’s en peuters moet je als ouder goed blijven opletten.

  Lees hier 6 belangrijke tips.

Overig

 • Historische zwemvideo’s

  Heb je altijd al willen weten hoe je de Zeemansslag zwemt of de Northern kick, de Trudgeon crawl of de Spaanse slag? Bekijk dan deze instructiefilm uit 1987 over Nostalgische zwemslagen.

  Bekijk hier de historische zwemvideo’s

 • Hoe herken je verdrinking?

  Verdrinking ziet er meestal niet uit zoals in een film. Het beeld van spetteren, om hulp roepen en met de armen zwaaien is over het algemeen juist niet aan de orde. Het verloopt vaak stiller dan je denkt.

  Lees hier meer over het herkennen van een verdrinking.

 • 10 tips voor veilig snorkelen

  Snorkelen is een leuke activiteit om na het behalen van de Nationale Zwemdiploma’s te genieten van het onderwaterleven. Maar waar let je nu eigenlijk op tijdens het snorkelen?

  Lees hier de 10 tips!