Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Prioritering thema’s Kennis- en Innovatieagenda Zwemmen en Zwemveiligheid

Thema 1

Wat zijn de oorzaken van verdrinkingen in open water?

We weten in Nederland te weinig van de echte reden waarom mensen verdrinken. Bovendien wordt data over verdrinkingen door veel verschillende organisaties op vele verschillende manieren geregistreerd.

Subvragen/ subdoelen:

 • Onder welke exacte omstandigheden verdrinken mensen in Nederland?
 • Welke risicogroepen zijn hierbij te onderscheiden?
 • Hoe kunnen we komen tot een centrale registratie en database van alle verdrinkingen in Nederland?
 • Implementatie van een centraal registratiesysteem.
 • Welke onderzoeken zijn al gedaan? Welke stappen (bijvoorbeeld richting implementatie) moeten hierin nog gezet worden?

Thema 2

Toezicht en hulpmiddelen van de toekomst – hoe kan technologie bijdragen aan het verbeteren van toezicht en risicobewustzijn langs de kust en bij open water?

Subvragen/ subdoelen:

 • Welke technologische innovaties zijn bewezen effectief om lifeguards te ondersteunen?
 • Zorgdragen voor implementatie van deze technologische innovaties in de praktijk.
 • Hoe kan het risicobewustzijn van de zwemmers vergroot worden? Wat kan technologie daaraan bijdragen?

Thema 3

Vernieuwen van de inhoud van zwemlessen.

Er is een landelijke transitie nodig van de traditionele zwemlessen naar een toekomstbestendige manier van zwemles geven. Er zijn veel ideeën om de inhoud van zwemlessen door te ontwikkelen. Deze ideeën komen deels voort uit nieuwe inzichten over het aanleren van motorische vaardigheden en deels uit de wens om de inhoud van zwemlessen beter op de praktijk te laten aansluiten. Ook willen we dat ouders en kinderen zwemlessen niet meer zien als een ‘moetje’, maar dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om te zwemmen en om ook te blijven zwemmen.

Subvragen/ subdoelen:

 • Nieuwe inzichten over het aanleren van motorische vaardigheden structureel implementeren in de zwemlessen.
 • Het omgaan met risicovolle praktijksituaties (zoals bijvoorbeeld in open water en in zee) structureel verwerken in zwemlessen.
 • Diverse lopende initiatieven (onderzoeken) die bijdragen aan de landelijke transitie met elkaar verbinden en zorgen dat ze op elkaar aansluiten.
 • Digitaliseren van kennis, meer kennisuitwisseling en (in de vorm van een platform/app) toepassing hiervan in de zwemlessen.
 • Borgen dat opgedane kennis uit onderzoek ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd in de zwemlessen.
 • Een intensievere samenwerking tussen zwembaden, waterverenigingen en reddingsbrigades (lokale zwemnetwerken) die leidt tot een hogere kwaliteit van de zwemlessen en kennisuitwisseling tussen medewerkers van diverse organisaties.
 • Een methodiek ontwikkelen om ouders te betrekken bij en te informeren over de transitie in de zwemlessen.

Thema 4

Verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van personeel in het zwembad.

Om de landelijke transitie in de zwemlessen te kunnen implementeren, moeten zwemlesgevers mee ontwikkelen. Tevens moet er structureel aandacht komen voor het grote tekort aan zwembadpersoneel.

Subvragen/ subdoelen:

 • De opleidingen tot zwemlesgever inhoudelijk aan laten sluiten bij de doelstellingen onder hoofdthema 3.
 • Door goede stagebegeleiding krijgen nieuwe lesgevers de ruimte om nieuwe inzichten in de praktijk te brengen.
 • Verbeteren van het imago van het werk in de zwembranche om nieuwe mensen aan te trekken en te voorkomen dat ervaren personeel uit de branche vertrekt.