Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Webformulier aanvraag Maatwerk Examenprogramma

Met dit formulier kan een nieuw Maatwerk Examenprogramma worden aangevraagd.

Het is belangrijk dat je goed hebt gekeken of aan de gestelde voorwaarden voor een Maatwerk Examenprogramma is voldaan. In hoofdstuk 4 van de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s lees je meer over maatwerk. Ook helpt het handboek Maatwerk Examenprogramma Nationale Zwemdiploma’s je stapsgewijs met het samenstellen van een eigen gemaakt Examenprogramma.

Ben je klaar om Maatwerk Examenprogramma in te dienen? Vul dan hieronder het formulier in.

In dit document (of documenten) is duidelijk aangegeven met een beschrijving en toelichting wat je wilt wijzigen. Ook is een geheel uitgewerkt Examenprogramma opgenomen (zowel met de proeven/onderdelen die je hebt behouden en de nieuwe proeven die zijn gemaakt). Voeg ter verduidelijking een organisatieschets toe. Zie ook de aanvraagsjablonen in de webwinkel.
reCAPTCHA is required.