Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

De Nationale Maand van de Zwemveiligheid 2020 die van 1 tot en met 31 mei zou worden gehouden, is niet doorgegaan. Dit besloot de Nationale Raad Zwemveiligheid in navolging van de coronamaatregelen die de Nederlandse overheden hadden genomen. De planning is om de campagne opnieuw te houden in mei 2021.

De campagne zou dit jaar voor de tweede keer plaatsvinden na een succesvolle editie in 2019. Als Nationale Raad Zwemveiligheid maken we ons hard voor een zwemveilig Nederland. Dit doen we elke dag in verschillende vormen. We vragen ook in 2020 regelmatig en op verschillende manieren aandacht voor zwemveiligheid. Alleen doen we dat dit jaar niet onder de vlag van de publiekscampagne met concentratie van berichtgeving in de actiemaand.

Wat houdt de Nationale Maand van de Zwemveiligheid in?
De campagne is een initiatief van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en gekoppeld aan het kennisproject NL Zwemveilig. De Nationale Raad Zwemveiligheid streeft naar een breed gedragen campagne door lokale en landelijke partners die actief bijdragen aan de aandacht voor zwemveiligheid. Jaarlijks verdrinken kinderen en volwassenen. Iedere verdrinking is er één teveel. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid wordt extra aandacht gevraagd voor de zwemveiligheid van iedereen in Nederland.

Motto
Het motto van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid is ‘Heel Nederland zwemveilig’. Zwemveilig zijn gaat vooral om kennis hebben van de risico’s van water en het beheersen van zwemvaardigheden om jezelf te kunnen redden. De campagne bestaat voor een deel uit algemene voorlichting gericht op alle Nederlanders en voor een deel uit specifieke voorlichting gericht op mensen voor wie het risico op verdrinking relatief hoog is. In deze maand vragen we extra aandacht voor uiteenlopende doelgroepen, thema’s en activiteiten. Daarnaast willen we ook alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten om verdrinking te voorkomen enthousiasmeren en ondersteunen.

Gedragsverandering
Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid willen we samen met partners een aanzet geven tot gedragsverandering. Het doel is dat Nederlanders zich bewuster zijn van risico’s op verdrinking en weten hoe risico’s te voorkomen, dus goed voorbereid zijn in de buurt van water. We willen dat de zwemvaardigheden van Nederlanders worden vergroot, doordat meer mensen (willen) voldoen en blijven voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. En we willen dat ouders voor hun kind vaker dan nu het geval is op basis van inhoudelijke motieven een bewuste keuze maken voor een zwemlesaanbieder.

Samen zorgen voor lokale en landelijke aandacht
De Nationale Maand van de Zwemveiligheid fungeert als een paraplu voor tal van lokale en landelijke initiatieven die aandacht vragen voor onderdelen van zwemveiligheid. De Nationale Raad Zwemveiligheid vindt het belangrijk dat een groot aantal partners aansluit bij de campagne, zoals zwembaden, zwemscholen, zwemverenigingen, duikverenigingen, watersportondernemers, reddingsbrigades, beheerders van open zwemlocaties, vakantieparken, scholen, asielzoekerscentra, gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Iedereen die tijdens de campagnemaand een activiteit of bericht koppelt aan de campagne en de kernboodschappen verspreidt, versterkt de boodschap middels een groter bereik. Het gaat daarbij om aandacht voor risico’s op verdrinking en om het uitdragen hoe leuk het is om te genieten van alles wat ‘Nederland Waterland’ te bieden heeft.

Klik hier voor een terugblik op de Nationale Maand van de Zwemveiligheid 2019.