Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

De eerste editie van deze campagne heeft plaatsgevonden in 2019. Helaas hebben de edities van 2020 en 2021 in verband met COVID-19 geen doorgang kunnen vinden. Als Nationale Raad Zwemveiligheid maken we ons hard voor een zwemveilig Nederland. Dit doen we elke dag in verschillende vormen. We vragen regelmatig en op verschillende manieren aandacht voor zwemveiligheid.

Wat houdt de Nationale Maand van de Zwemveiligheid in?
De campagne is een initiatief van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en was in 2019 gekoppeld aan het kennisproject NL Zwemveilig. De Nationale Raad Zwemveiligheid streeft naar een breed gedragen campagne door lokale en landelijke partners die actief bijdragen aan de aandacht voor zwemveiligheid. Jaarlijks verdrinken kinderen en volwassenen. Iedere verdrinking is er één teveel. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid wordt extra aandacht gevraagd voor de zwemveiligheid van iedereen in Nederland.

Motto
Het motto van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid is ‘Heel Nederland zwemveilig’. Zwemveilig zijn gaat vooral om kennis hebben van de risico’s van water en het beheersen van zwemvaardigheden om jezelf te kunnen redden. De campagne bestaat voor een deel uit algemene voorlichting gericht op alle Nederlanders en voor een deel uit specifieke voorlichting gericht op mensen voor wie het risico op verdrinking relatief hoog is. In deze maand vragen we extra aandacht voor uiteenlopende doelgroepen, thema’s en activiteiten. Daarnaast willen we ook alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten om verdrinking te voorkomen enthousiasmeren en ondersteunen.

Gedragsverandering
Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid willen we samen met partners een aanzet geven tot gedragsverandering. Het doel is dat Nederlanders zich bewuster zijn van risico’s op verdrinking en weten hoe risico’s te voorkomen, dus goed voorbereid zijn in de buurt van water. We willen dat de zwemvaardigheden van Nederlanders worden vergroot, doordat meer mensen (willen) voldoen en blijven voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. En we willen dat ouders voor hun kind vaker dan nu het geval is op basis van inhoudelijke motieven een bewuste keuze maken voor een zwemlesaanbieder.

Samen zorgen voor lokale en landelijke aandacht
De Nationale Maand van de Zwemveiligheid fungeert als een paraplu voor tal van lokale en landelijke initiatieven die aandacht vragen voor onderdelen van zwemveiligheid. De Nationale Raad Zwemveiligheid vindt het belangrijk dat een groot aantal partners aansluit bij de campagne, zoals zwembaden, zwemscholen, zwemverenigingen, duikverenigingen, watersportondernemers, reddingsbrigades, beheerders van open zwemlocaties, vakantieparken, scholen, asielzoekerscentra, gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Iedereen die tijdens de campagnemaand een activiteit of bericht koppelt aan de campagne en de kernboodschappen verspreidt, versterkt de boodschap middels een groter bereik. Het gaat daarbij om aandacht voor risico’s op verdrinking en om het uitdragen hoe leuk het is om te genieten van alles wat ‘Nederland Waterland’ te bieden heeft.

Klik hier voor een terugblik op de Nationale Maand van de Zwemveiligheid 2019.