Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Deze campagne heeft plaatsgevonden in 2019. Als Nationale Raad Zwemveiligheid maken we ons hard voor een zwemveilig Nederland. Dit doen we elke dag in verschillende vormen. We vragen regelmatig en op verschillende manieren aandacht voor zwemveiligheid.

Wat houdt de Nationale Maand van de Zwemveiligheid in?
De campagne is een initiatief van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en was gekoppeld aan het kennisproject NL Zwemveilig. De Nationale Raad Zwemveiligheid werkt samen met lokale en landelijke partners die actief bijdragen aan de aandacht voor zwemveiligheid. Jaarlijks verdrinken kinderen en volwassenen. Iedere verdrinking is er één teveel. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid werd extra aandacht gevraagd voor de zwemveiligheid van iedereen in Nederland.

Motto
Het motto van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid was ‘Heel Nederland zwemveilig’. Zwemveilig zijn gaat vooral om kennis hebben van de risico’s van water en het beheersen van zwemvaardigheden om jezelf te kunnen redden. De campagne bestond voor een deel uit algemene voorlichting gericht op alle Nederlanders en voor een deel uit specifieke voorlichting gericht op mensen voor wie het risico op verdrinking relatief hoog is. In deze maand vroegen we specifiek extra aandacht voor uiteenlopende doelgroepen, thema’s en activiteiten. Daarnaast wilden we ook alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten om verdrinking te voorkomen enthousiasmeren en ondersteunen.

Gedragsverandering
Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid wilden we samen met partners een aanzet geven tot gedragsverandering. Het doel is dat Nederlanders zich bewuster zijn van risico’s op verdrinking en weten hoe risico’s te voorkomen, dus goed voorbereid zijn in de buurt van water. We willen dat de zwemvaardigheden van Nederlanders worden vergroot, doordat meer mensen (willen) voldoen en blijven voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. En we willen dat ouders voor hun kind vaker dan nu het geval is op basis van inhoudelijke motieven een bewuste keuze maken voor een zwemlesaanbieder.

Samen zorgen voor lokale en landelijke aandacht
De Nationale Maand van de Zwemveiligheid fungeerde als een paraplu voor tal van lokale en landelijke initiatieven die aandacht vragen voor onderdelen van zwemveiligheid. Er waren een groot aantal partners aangesloten bij de campagne, zoals zwembaden, zwemscholen, zwemverenigingen, duikverenigingen, watersportondernemers, reddingsbrigades, beheerders van open zwemlocaties, vakantieparken, scholen, asielzoekerscentra, gemeenten, provincies en de Rijksoverheid.

Klik hier voor een terugblik op de Nationale Maand van de Zwemveiligheid 2019.