Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

De mening van ouders over zwemlessen en zwemveiligheid

Vanuit het kennisproject NL Zwemveilig heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid recent onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van ouders met zwemlessen en hoe ze denken over zwemveiligheid. De belangrijkste conclusie is dat er op het gebied van bewustwording over zwemlessen en zwemveiligheid bij ouders nog belangrijke stappen te zetten zijn. De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. “Zwemles is de beste remedie tegen verdrinking”, aldus directeur Evert-Jan Hulshof. “Het is van belang dat ouders bewuster kiezen waar hun kind zwemles volgt”. De onderzoeksresultaten laten zien dat de keuze van ouders voor een zwemlesaanbieder met name wordt bepaald door de afstand en het beschikbare tijdstip en/of de beschikbare dag. In het kader van zwemveiligheid vindt de Nationale Raad Zwemveiligheid het belangrijk dat ouders de volgende overwegingen meer voorop gaan stellen: er is sprake van een bij het kind passende zwemlesmethode, er wordt gewerkt met gediplomeerde zwemonderwijzers en de zwemlesaanbieder voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Evert-Jan Hulshof vervolgt: “Ouders zijn zich er niet altijd voldoende van bewust dat zwemlessen op de ene plek anders worden gegeven dan op de andere plek en dat sommige zwemlesaanbieders niet in het bezit zijn van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. De Licentie Nationale Zwemdiploma’s is van belang, omdat deze de zekerheid biedt dat de betreffende zwemlesaanbieder opleidt tot de Nationale Norm Zwemveiligheid en dat deze door de Nationale Raad Zwemveiligheid wordt gecontroleerd op diverse kwaliteitscriteria. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er op het gebied van bewustwording bij ouders nog belangrijke stappen te zetten zijn. Wij zullen daar de komende jaren dan ook zwaarder op gaan inzetten.” In het onderzoek is aan de ouders ook gevraagd welk zwemdiploma ze voldoende vinden om in verschillende wateromgevingen veilig te kunnen zwemmen. Ouders vinden dat er meer vaardigheid nodig is om veilig te kunnen zwemmen in bijvoorbeeld een rivier of meer ten opzichte van een overdekt zwembad zonder stroming of glijbaan. Dit sluit aan op de keuze van de Nationale Raad Zwemveiligheid in 2017 om de Nationale Zwemdiploma’s te koppelen aan de verschillende wateromgevingen. Evert-Jan Hulshof:” ’Zwemveilig zijn’ betekent dat je in en om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreëren in de Nederlandse watercultuur. Zwemveiligheid wordt bepaald door de vaardigheden die je beheerst in het water, door wat je aan het doen bent en door de omstandigheden. Dit was eind 2017 het vertrekpunt om te komen tot een nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid die is gekoppeld aan het niveau van Nationaal Zwemdiploma C. Er was meer duidelijkheid gewenst over welke vaardigheden iemand beheerst met de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Per zwemdiploma is nu duidelijk gedefinieerd wat je ermee kunt. Concreet betekent dit dat je met het Zwemdiploma A de vaardigheden beheerst voor een zwembad zonder attracties. Met het Zwemdiploma B voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Met alle betrokken partijen in de zwembranche stelden wij vast dat je pas de vaardigheden beheerst voor open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en vaarten, bij Zwemdiploma C. Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid”. De gegeven antwoorden door de ouders in het onderzoek sluiten daar overigens lang niet altijd op aan. Zo vindt bijvoorbeeld een groot deel van de bevraagde ouders (43%) dat Zwemdiploma A niet voldoende is om veilig in een overdekt zwembad zonder stroming of glijbaan te zwemmen. En vindt 59 procent dat minder dan Zwemdiploma C voldoende is om in een meer zonder apart zwemgedeelte veilig te kunnen zwemmen. Hulshof: “De resultaten van het onderzoek laten ook op dit punt zien dat er meer bekendheid nodig is over wat zwemveiligheid inhoudt, over het niveau van de vaardigheden per zwemdiploma en over de Nationale Norm Zwemveiligheid. Alleen op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich kan redden in het water, dat verdrinking wordt voorkomen en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren. Klik hier om dit persbericht als los document te downloaden. Klik hier om naar de kennisbank van NL Zwemveilig te gaan en het onderzoeksverslag te downloaden. Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws