Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Samenwerking ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 november 2018 wetgevingsoverleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Hierin zijn ook een aantal aspecten van het thema zwemveiligheid aan bod gekomen. De rol van (de diverse onderzoeken van) het kennisproject NL Zwemveilig en de Nationale Raad Zwemveiligheid kwam hierbij aan de orde.

Zo werd onder meer het zwemdiplomabezit in Nederland besproken. Minister Bruins: “Ik vind de Nationale Raad Zwemveiligheid belangrijk. Allerlei initiatieven uit heel Nederland komen daar samen.” Hij geeft aan de ambitie te hebben dat alle kinderen in Nederland een zwemdiploma halen. En het liefst naast het zwemdiploma A ook B én C.

Wij kijken erg uit naar de intensivering van deze samenwerking!

Recente berichten

Meer Nieuws