Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Praktijkvoorbeeld: Campagne ‘Veilig Zwemmen’ van gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft deze zomer de campagne ‘Veilig Zwemmen’ gelanceerd. Hiermee wil de gemeente aandacht vragen voor het belang van veilig zwemmen en zwemvaardigheid. “In een stad waar veel water is, is het belangrijk dat inwoners en bezoekers kunnen zwemmen en de risico’s kennen.” Aldus Peter-Paul Timp, marketeer bij directie Sport en Bos en in die rol verantwoordelijk voor deze campagne. Met onder andere street graffiti en beach flags bij officiële zwemplekken en peuterbadjes, maar ook via een speciale website geeft de gemeente met name ouders voorlichting over de veiligheidsaspecten van zwemmen in buitenwater en het belang van leren zwemmen.

Street graffiti en beach flag ‘let altijd op je kind’ – Noorderparkbad

Campagnedoel
“Het hoofddoel van deze campagne is het voorkomen van verdrinkingen. We willen mensen bewust maken van de risico’s die er zijn bij zwemmen en mensen aanzetten daarom goed op elkaar en specifiek hun kinderen te letten. Zwemmen is leuk, maar kan ook gevaarlijk zijn. We geven ouders tips over hoe je veilig kunt gaan zwemmen (met je kinderen).” De gemeente schenkt op de speciale website tevens aandacht aan het belang van leren zwemmen. Hiermee hoopt zij ook dat meer kinderen hun zwemdiploma halen (Nationale Norm Zwemveiligheid = Nationaal Zwemdiploma C) in Amsterdam. Dit zal dan eerder ingezet beleid versterken.

Doelgroep
Timp geeft aan: “We richten ons op ouders van kleine kinderen die nog niet kunnen zwemmen en op ouders van kinderen die al in het bezit zijn van een zwemdiploma en die gaan zwemmen in natuurwater. De ouders zijn zich er niet altijd van bewust dat zwemmen in open water lastiger kan zijn dan in een zwembad, ook als je al een zwemdiploma hebt. En je kunt je kind niet meer zien als deze onder water is, afleiding door bijvoorbeeld een telefoon waardoor je even niet op kinderen let kan daardoor al snel tot gevaarlijke situaties leiden. Dit blijkt ook uit recent onderzoek vanuit het project NL Zwemveilig. Een belangrijk deel van de campagnedoelgroep is nieuwkomer in Nederland. Deze groep heeft vaak een taalachterstand en is onbekend met water. We hebben de uitingen daarom zo ontworpen dat ze ook te begrijpen zijn door mensen die de Nederlandse taal niet kunnen lezen. We hebben de uitingen getest door ze voor leggen aan mensen met goede kennis van de Nederlandse taal en mensen die de taal niet goed machtig zijn.”

Aanpak
Peter-Paul Timp legt uit hoe ze dit vanuit de gemeente Amsterdam hebben aangepakt: “De motie ‘Tijd om te zwemmen’ vormt de aanzet voor deze campagne. Doel van deze motie is om het schoolzwemmen te intensiveren met als doel het diplomabezit te verhogen en de zwemvaardigheid te bevorderen. leder kind in de stad zou moeten kunnen zwemmen ongeacht de portemonnee van zijn ouders en uitgangspositie. Op basis van die motie hebben we een campagne ontwikkeld waarin we vooral willen vertellen dat zwemmen leuk is, maar dat er ook risico’s zijn. We hebben verschillende richtingen onderzocht. Zwemveiligheid is eigen verantwoordelijkheid, echter we willen als gemeente onze inwoners en bezoekers wel zo goed mogelijk informeren.” Uiteindelijk zijn diverse uitingen voorgelegd aan een aantal ouders met jonge kinderen en aan nieuwe Amsterdammers die niet zijn opgegroeid met onze zwemcultuur en de taal niet spreken. “We willen mensen vertellen dat het van levensbelang is om je kind geen moment uit het oog te verliezen. Als je dreigt te verdrinken, kun je – door gebrek aan zuurstof – meestal niet om hulp roepen. Maar we willen ouders ook laten weten dat kinderen al in zeer ondiep water van 30 centimeter kunnen verdrinken. Baby’s kunnen zelfs al in 10 cm water verdrinken. Uiteindelijk zijn we tot posters en beachflags gekomen met een ouder op de kant en een kind in het water dat lijkt te verdrinken met daarbij de tekst ‘Let altijd op je kind’ en een verwijzing naar de speciale website. In totaal hebben we drie verschillende uitingen gemaakt met drie verschillende personen om op die manier zoveel mogelijk inwoners en bezoekers aan te spreken.”

Deze campagne is een initiatief van gemeente Amsterdam. “Wij hebben de campagne zelf bedacht en in eigen huis ontwikkeld, waarbij we wel gebruik maken van de kennis van organisaties als de Nationale Raad Zwemveiligheid en de Reddingsbrigade Nederland.”

Street graffiti, beach flags, social media en een speciale website
Op de website www.amsterdam.nl/zwemmen is alle informatie over zwemmen in Amsterdam te vinden. Hier wordt voorlichting gegeven over zwemveiligheid, maar je vindt er ook informatie over zwemlessen, de zwembaden, officiële zwemplekken en vergoedingen die je kunt krijgen als je de zwemles van je kind niet kunt betalen. Peter-Paul Timp geeft aan dat ze aanwezig willen zijn op de verschillende officiële zwemplekken. “Daarvoor maken we gebruik van street graffiti, beachflags en posters. De street graffiti zetten we in bij de peuterbadjes en in een aantal zwembaden. Ook zullen we bij verschillende officiële zwemplekken in de stad beach flags plaatsen of posters ophangen (op bijvoorbeeld ijscokarren). Gezien het risico op diefstal of vernieling plaatsen we de vlaggen alleen op plekken waar toezicht is.”

Ook via de social media accounts van de stadsdelen besteedt de gemeente Amsterdam aandacht aan de campagne. De stadsdelen worden voorzien van content die zij zelf, afhankelijk van het weer en de locatie, kunnen plaatsen. Op deze manier wordt de campagne ‘Veilig Zwemmen’ via diverse kanalen en middelen ondersteund.

Beach flag IJburg

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws