Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Praktijkvoorbeeld: Zeezwemlessen in Koudekerke al 5 jaar succesvol

Anno 2019 bestaan er verschillende programma’s om kinderen vertrouwd te doen raken met veilig zwemmen in zee. Jolanda van Belzen en Nills Pleyte van Bewegingsplein Westduin in Koudekerke waren een van de eersten die een dergelijk initiatief startten. Deze zomer boden zij voor het vijfde jaar in successie hun zeezwemlessen aan.

Ouders die met hun kinderen de zwemschool van Van Belzen en Pleyte bezochten, vormden de aanleiding tot het initiatief. Het eigenaarsduo constateerde dat ouders niet of nauwelijks beschikken over kennis van zwemmen in zee. Aan motivatie om hierop actie te ondernemen, ontbrak het niet. Beiden groeiden op aan de kust; zij was werkzaam als strandwacht en hij had veel affiniteit met water door sportbeoefening (wedstrijdzwemmen, waterpolo, windsurfen). Het concept ‘C in Zee’ werd geboren.

Lesaanbod
Om niet over één nacht ijs te gaan, zochten de twee initiatiefnemers samenwerking met de reddingsbrigades van Middelburg en Domburg voor verdere uitwerking. Van Belzen: ,,Hierbij mag de naam van de voorzitter van de Van Dixhoornbrigade, Leo Wolterman, niet ongenoemd blijven. Mede dankzij zijn steun, en de hulp van zijn mensen, zijn we tot een gedegen locatiespecifiek lesaanbod gekomen.’’ De eerste leerlingen waren kinderen die ook lessen bij hun zwemschool volgden, en kinderen van ondernemers uit de omgeving. Inmiddels staat de teller op zo’n 120 jonge deelnemers. ,,We bieden het lesprogramma alleen in de zomervakantie aan. Mooi om te merken is dat aan het einde van het zomerseizoen de aanmeldingen voor het volgend jaar alweer binnenstromen.’’

Programma
Het programma staat open voor 6,5 jaar en ouder; twee lessen per week (op strand Westduin, tussen Vlissingen en Dishoek), zes weken achtereen. Geïnteresseerden dienen tenminste twee zwemdiploma’s op zak te hebben. Pleyte: ,,Veel deelnemers hebben in onze zwemschool de Nationale Zwemdiploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) behaald, maar die richten zich niet specifiek op het zwemmen in zee. Onze zeezwemlessen worden gegeven aan groepjes van maximaal acht kinderen, met twee instructeurs. Alle kinderen zwemmen met een wetsuit aan.’’ Uit reacties, waaronder op social media, blijkt dat de breedte van hun programma wordt gewaardeerd. Om ook ouders bij de lessen te betrekken, krijgen de deelnemers een theorieboekje mee naar huis. Van Belzen: ,,Hierin staan tips voor een bezoekje aan het strand, maar gaan we ook in op de rol van de ouder bij het veilig zwemmen in zee door kinderen.’’

Bewustwording
Bewustwording creëren rondom zwemveiligheid; dat onderstrepen beiden. Bij veilig zwemmen in zee richten ze zich dan ook doelbewust op ouders én op scholen. ,,We stellen vragen’’, vertelt Pleyte. ,,Kent jouw kind de gevaren van de zee? Ken jij de gevaren van de zee? Waarom gaat het toch vaak fout? Wat zijn de wetten van de zee? Veel ouders van kinderen hier uit de buurt zijn opgegroeid met de zee, maar desondanks zien we dat kennis over veilig zwemmen in zee niet altijd meer bekend is of automatisch wordt doorgegeven.’’

Mediabelangstelling
Van het begin af aan is hun programma een groot succes. Pleyte: ,,We zijn overvallen door de enorme mediabelangstelling die we meteen oogstten met ons initiatief. Landelijke media pikten het massaal op, en zelfs uit België en Duitsland kwam aandacht.’’ De twee eigenaars zijn dan ook niet verbaasd dat hun initiatief navolging krijgt. Wel wijzen ze erop dat goed moet worden nagedacht over wat wordt aangeboden. ,,We krijgen steeds vaker de vraag of ze ons lesprogramma mogen gebruiken. Tot dusver hebben wij de boot hiervoor afgehouden, omdat het juist van belang is dat het locatiespecifiek wordt ontwikkeld.’’ Van Belzen licht toe: ,,Het ene stuk zee is het andere niet; als je ons programma tien kilometer verderop zou aanbieden, moet je de lessen totaal anders inrichten en opbouwen.’’

Meer informatie staat op www.cinzee.nl.

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het kennisproject NL Zwemveilig.

Recente berichten

Meer Nieuws