Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Artikel Lichamelijke Opvoeding Magazine: ‘aquatic literacy’ en beweegvaardig zijn in, op en rond het water

Prof. Dr. Kristine de Martelaer, hoogleraar van de Lichamelijke Opvoeding bij de Universiteit Utrecht met een passie voor zwemmen, schreef een artikel over ‘aquatic literacy’ in Lichamelijke Opvoeding Magazine. Waar vanuit het bewegingsonderwijs en sport veel aandacht is voor ‘physical literacy’, letterlijk ‘lichamelijke geletterdheid’, wordt daarin meestal niet specifiek ingegaan op beweegvaardig zijn in, op en rond het water. In dit artikel legt de Martelaer uit dat ook ‘water competent’ zijn hier onderdeel van uitmaakt en dat het misschien wel logisch is dat hier ook in het onderwijs op basisscholen, op verschillende manieren, meer aandacht aan wordt besteed. Daarbij legt ze ook de relatie met het Zwem-ABC en wat we verstaan onder zwemveiligheid.

Zie hier het hele artikel:

Meer informatie over de KLVO en LO magazine is hier te vinden: www.kvlo.nl

Recente berichten

Meer Nieuws