Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

KNZB en NRZ intensiveren samenwerking

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) hebben afgesproken om hun samenwerking op verschillende onderdelen een stevige impuls te geven. Daarom hebben zij een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin een aantal concrete acties wordt benoemd. Zij zetten deze stap in de overtuiging dat beide organisaties elkaar in hoge mate kunnen ondersteunen en versterken bij het realiseren van hun maatschappelijke doelen.

Zwemveilig door te leren én blijven zwemmen

De KNZB wil met de NRZ starten met het digitaal registreren van zwemdiploma’s. Een stap die helemaal past in het huidige tijdsbeeld. Daarnaast speelt de KNZB een grote rol in de doelstelling van de NRZ: Heel Nederland zwemveilig. Zij gaat namelijk het voortouw nemen om te zorgen dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma blijven zwemmen.

Naast de samenwerking in het project ‘Digitaal Zwemdiploma’, heeft de KNZB tevens afgesproken om dezelfde voorwaarden op hun zwemlesproduct SuperSpetters te implementeren als de Licentie Nationale Zwemdiploma’s van de NRZ. Uitgangspunt is daarbij dat alle zwemlesaanbieders die lesgeven met de SuperSpetters methode laten zien dat ze voldoen aan de eisen van de NRZ Licentie en dat de NRZ de zwemdiploma’s verstrekt. Ook gaat de KNZB een belangrijke rol vervullen bij de uitvoering van het door de NRZ opgestelde Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024. Het gaat dan met name om de thema’s die zich richten op het goed leren zwemmen van alle kinderen in Nederland en het stimuleren dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma regelmatig blijven zwemmen.

Samenwerking zwembranche belangrijk

Belangrijke grondslag voor deze ontwikkelingen vormt de strategische herbezinning die momenteel plaatsvindt binnen de KNZB. Aschwin Lankwarden, directeur KNZB, legt uit: “Om de Nederlandse zwemmers te blijven boeien en binden, is het belangrijk dat de partijen binnen de zwembranche de handen ineenslaan. Alleen door intensieve samenwerking binnen de gehele zwembranche kunnen we bereiken dat we in het jaar 2024 1 miljoen zwemmers verbonden hebben. Dit is één van de strategische doelstellingen van de KNZB.”

De NRZ is zich eveneens zeer bewust van het feit dat een zwemveilig Nederland slechts middels samenwerking behouden en versterkt kan worden. Titus Visser, directeur NRZ, voegt toe: “Vanuit het perspectief zwemveiligheid is het van groot belang dat mensen na het behalen van hun zwemdiploma actief blijven met zwemactiviteiten. Om dit te bereiken zijn partners als de KNZB onmisbaar.”

Begin maart ondertekenden beide partijen de overeenkomst waarin de intensivering van de samenwerking op bovengenoemde punten is vastgelegd.

Klik hier om het persbericht te downloaden:


Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Aschwin Lankwarden, Directeur KNZB (links) en Titus Visser, Directeur NRZ (rechts op foto).

Recente berichten

Meer Nieuws