Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Start Pilot hernieuwde examenprogramma’s Zwemvaardigheidsdiploma’s Snorkelen

Waar de doelstelling van de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C ‘zwemveilig worden’ is, hebben de Zwemvaardigheidsdiploma’s de doelstelling ‘zwemveilig blijven’. Vanuit onderzoek weten we dat zwemvaardigheid achteruit gaat als je niet regelmatig blijft oefenen. Door lespakketten aan te bieden gericht op verschillende onderwerpen (snorkelen, survival etc.) wil de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) kinderen zoveel mogelijk enthousiasmeren om te blijven bewegen in water en door te stromen naar een zwem- of recreatiesport, zoals bijvoorbeeld duiken, wedstrijdzwemmen of lifesaving.

Begin 2019 is de NRZ gestart met het onder de loep nemen van de Zwemvaardigheidsdiploma’s en samen met partnerorganisaties en het werkveld te kijken hoe de bestaande pakketten geüpdate moeten worden om de doelstelling van ‘zwemveilig blijven’ en vooral ook ‘plezier houden in bewegen in water’ te bereiken. De eerste diploma’s die onder de loep worden genomen zijn de Zwemvaardigheidsdiploma’s Snorkelen. Dit gebeurt in samenwerking met de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).

Afgelopen half jaar hebben de NRZ en NOB samen met een werkgroep uit de achterban van beide organisaties feedback opgehaald over de huidige snorkeldiploma’s en een voorstel gemaakt voor hernieuwde examenprogramma’s. Deze hernieuwde examenprogramma’s worden van half maart tot half mei in een pilot getest door verschillende lesaanbieders verspreid over het hele land.

Recente berichten

Meer Nieuws