Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

5 EHBO-diploma’s erkend voor opleiding zwembadmedewerkers

Op 24 juni heeft de Examenraad van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) haar lijst met EHBO-diploma’s/certificaten die worden geaccepteerd binnen de beroepsopleiding opnieuw vastgesteld. Vanaf 1 augustus 2020 zijn er vijf verschillende diploma’s/certificaten die geaccepteerd worden om een branchecertificaat te verkrijgen binnen de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker. Deze vijf diploma’s/certificaten worden verstrekt door Oranje Kruis, Rode Kruis of NIKTA. Zwembaden en zwemscholen kunnen er dus van op aan dat geslaagde cursisten/studenten met het branchecertificaat Lifeguard zwembad of Lesgever Zwem-ABC van de NRZ op zak ook qua hulpverlening voldoen aan geldende wetgeving en direct inzetbaar zijn.

Indien zich een ongeluk voordoet in het zwembad, moet altijd een medewerker snel ter plaatse kunnen zijn om eerste hulp te verlenen. Dit is vastgelegd in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). De zwembadmedewerker moet voldoende vaardig zijn, minimaal op het niveau van het Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis. Naast het Diploma Eerste Hulp kunnen ook andere eerste hulp diploma’s/certificaten voldoen, maar er is geen landelijke instantie of landelijk overzicht die een dergelijk overzicht biedt. Provincies/omgevingsdiensten controleren of zwembaden voldoen aan de Whvbz. Naast wetgeving is in de Cao zwembaden qua minimale opleidingseisen opgenomen dat alle toezichthouders/lifeguards en zwemonderwijzers moeten beschikken over een diploma EHBO, Medic First Aid (of BHV). Verder zijn er de Beroepscompetentieprofielen Zwembadbranche (KIKK Recreatie, 2018), waarin ook is vastgesteld dat de verschillende typen zwembadmedewerkers eerste hulp moeten kunnen verlenen.

Aansluitend op wetgeving, cao’s en beroepscompetentieprofielen maken eerste hulp vaardigheden al sinds jaar en dag onderdeel uit van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker. Met een branchecertificaat van de NRZ op zak mag een werkgever in de zwembranche erop vertrouwen dat een sollicitant direct inzetbaar is en adequaat hulp kan verlenen bij ongevallen. Er zijn ruim vijftig opleidingsinstituten (vooral particuliere opleidingsinstituten en mbo-sportopleidingen) verspreid over het hele land bij de NRZ aangesloten die de beroepopsleiding verzorgen. Er is geen standaard zwembadspecifieke EHBO-opleiding die verplicht is, maar bij voorkeur wordt de uitvoering van de EHBO-opleiding gekoppeld aan de praktijk in zwembaden en ongevallen die daar kunnen voorkomen.

In de afgelopen jaren is het aantal verschillende diploma’s en certificaten eerste hulp die  cursisten/studenten aanleveren om toegang te krijgen tot de branche examens van de NRZ toegenomen. Tegelijk was er onduidelijkheid over de verschillende organisaties die de term Medic First Aid (MFA) hanteren. De bestaande lijst van diploma’s/certificaten EHBO die binnen de beroepsopleiding al werden geaccepteerd is mede daarom opnieuw bekeken.  

Qua criterium om te bekijken of een eerste hulp opleiding voldoet is inhoudelijk het uitgangspunt dat alle inhoud uit de Nederlandse Eerste Hulp Richtlijnen (opgesteld door Oranje Kruis, Rode Kruis en NIBHV) aan bod komt. Verder heeft de Examenraad van NRZ gekeken naar de kwaliteitsborging en hoe de examinering en uitgifte van het certificaat/diploma, dat hoort bij de betreffende opleiding, is ingericht. Na een uitvoerige analyse van de opleidingen, gesprekken met de verschillende instanties en ook diverse contacten met zwembaden en branche organisaties, vormt dit de lijst die vanaf 1 augustus wordt gehanteerd:

  • Diploma Eerste Hulp (Oranje Kruis)
  • Certificaat Uitgebreide EHBO incl. kinderen (Rode Kruis)
  • Certificaat Uitgebreide EHBO i.c.m. de aantekening EHBO aan baby’s en kinderen (Rode Kruis)
  • Certificaat Acute Zorg Verlener (NIKTA)
  • Certificaat Eerstehulpverlener (Allround) (NIKTA)

De opleiding bij het certificaat Eerstehulpverlener (Allround) wordt verzorgd via de opleidingsinstituten die zijn aangesloten bij MFFA Europe.

Met één van bovenstaande (geldige) diploma’s/certificaten kan een cursist/student toegang krijgen tot het afsluitende groepsgesprek (examen) van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker. Iedere organisatie die een (ander) diploma of certificaat EHBO dan bovenstaande uitgeeft en wil dat dit ook wordt geaccepteerd, kan zich bij de NRZ melden. Er wordt dan documentatie opgevraagd en de Examenraad beoordeelt of een certificaat/diploma voldoet aan de criteria en kan worden toegevoegd aan de lijst. Mogelijk zijn er, in navolging van de uitgevoerde analyse binnen de beroepsopleiding van de NRZ, ook kansen om met de andere organisaties in de zwembadbranche af te stemmen welke EHBO-opleiding en inhoud wel en welke niet voldoet voor zwembadmedewerkers. Dit is een discussie met een lange historie en verschillende perspectieven, maar lijkt zinvol om anno 2020 weer op te pakken. Zo blijft de zwembadbranche zorgen voor een veilige zwemomgeving, waarin de badgasten genieten van al het moois dat de zwembaden te bieden hebben.

Recente berichten

Meer Nieuws