Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Protocol Verantwoord Zwemmen en richtlijn

UPDATE 20 oktober:

Verduidelijking coronamaatregelen individuele sporten

Op basis van een recente verduidelijking vanuit de Rijksoverheid hebben wij het nieuwsbericht van vorige week aangepast. Teamsporten en individuele sporten zijn gelijkgetrokken (zie hieronder het deel in cursief).

Voor alle activiteiten en teamsporten geldt nu dat dat je in groepen van maximaal 4 personen een sport mag beoefenen. Deze gezelschapsgrootte van maximaal 4 personen geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Het is wel mogelijk om met meerdere groepjes van maximaal 4 personen tegelijk te trainen, mits zij voldoende afstand van elkaar bewaren en de gehele activiteit niet met elkaar mengen. Er geldt nog steeds een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

De veelgestelde vragen op WaterVrij zijn ook up-to-date naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen.

UPDATE 14 oktober:

Impact nieuwe kabinetsmaatregelen op de zwembranche

Tijdens de persconferentie van 13 oktober heeft minister-president Mark Rutte aangescherpte maatregelen bekend gemaakt. Deze gedeeltelijke lockdown heeft ook directe gevolgen voor de zwembranche. Toch blijft het mogelijk om te blijven zwemmen, hetzij in aangepaste vorm. De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben in dit bericht de veranderingen op een rij gezet die voor onze branche van toepassing zijn vanaf 14 oktober 2020, 22:00 uur.

Maximaal 30 personen per ruimte
Een zwembad is aangemerkt als een binnenlocatie. Hiervoor geldt een maximum van 30 personen per ruimte. Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel. Trainers/instructeurs worden als personeel aangemerkt en tellen dus niet mee voor de groepsgrootte.

Dit aantal geldt niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt het totaal aantal personen van 30 (jeugd incl. volwassenen).

1,5 meter afstand
De beheerder moet ervoor zorgen dat het niet te druk wordt en te allen tijde de benodigde social distancing gehandhaafd kan blijven.

Kleedkamers mogen open blijven, mits de 1,5 meter kan worden gehandhaafd. Douches zijn gesloten. Materiaalgebruik is toegestaan.

Ouder/kind zwemmen
Geen aanvullende impact

Zwemlessen/schoolzwemmen
Geen aanvullende impact

Kinderen omkleden
Ouders die kinderen begeleiden mogen kinderen ondersteunen bij het omkleden indien nodig in het kader van veiligheid.

Activiteiten en teamsporten
Voor activiteiten en teamsporten geldt een groepsgrootte van maximaal 4 personen. Deze personen moeten altijd onderling de benodigde afstand bewaren. Dit groepje van 4 personen moet de gehele activiteit samenblijven (en dus niet mengen met andere groepjes). Meer informatie over sporten in groepjes.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt dit niet, tenzij het een gemengde groep betreft met volwassenen (18 jaar en ouder).

Wedstrijden
Wedstrijden en competities mogen in de huidige vorm niet doorgaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor geplande wedstrijden onder de vlag van de KNZB. Er wordt samen met verenigingen gekeken naar wat er wel mogelijk is.

Recreatief zwemmen
Ook voor recreatief zwemmen (in inrichtingen voor dagrecreatie) geldt dat je altijd afstand moet houden en het maximaal aantal van 30 bezoekers per ruimte aangehouden moet worden.

Voorbeelden

 • Banenzwemmen (volwassenen) is een individuele uitvoering van de activiteit. Hier geldt het maximum van 30 personen mits er geen sprake is van onderlinge groepsvorming.
 • Aquajogging is een groepsactiviteit die met maximaal 30 volwassenen tegelijk mag worden beoefend. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden van elkaar.
 • Zwemtraining/borstcrawlcursus: dit is een individuele activiteit met een mogelijke instructie in groep. De maximale groepsgrootte van maximaal 30 personen is van toepassing indien 1 of meer deelnemers ouder zijn dan 18 jaar (met onderlinge afstand). 
 • Waterpolo/synchroonzwemmen: er wordt geen teamsport toegestaan voor volwassenen. Er mag geen instructie worden gegeven aan groepen groter dan 4 personen (met onderlinge afstand en ‘bubbel’) voor zover 1 of meer deelnemers ouder zijn dan 18 jaar (met onderlinge afstand).
 • Leszwemmen waarbij de ouders meezwemmen in het water: de maximale groepsgrootte moet 30 personen zijn. Dit zijn de ouders inclusief kinderen.
 • Ouders die kinderen begeleiden mogen kinderen ondersteunen bij het omkleden indien nodig in het kader van veiligheid.

Let op: Het Protocol Verantwoord Zwemmen is opgesteld voor de persconferentie van 13 oktober 2020. Daarom is het protocol op diverse onderwerpen niet meer juist in verband met de actueel geldende maatregels van de Rijksoverheid. Daarom hebben wij in bovenstaand nieuwsbericht de veranderingen die voor onze branche van toepassing zijn op een rij gezet.

UPDATE 9 oktober:

Aangepaste Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd, Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen (versie 9, 08-10-2020)

Naar aanleiding van een medisch onderzoek door de Zwembadpoli en de TU-Delft is geconcludeerd dat de luchtventilatie in de zwembaden niet langer op 100% buitenlucht hoeft te functioneren, maar dat het volgen van de normen zoals in het bouwbesluit opgenomen, afdoende zijn voor een veilige zwemomgeving. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe technische richtlijn.

In deze richtlijn en de notitie ‘Medisch Monitoring Onderzoek, deel 1 Ventilatie in zwembaden (08-10-2020)’ wordt bewezen aangetoond dat circulatie in zwembaden voldoende veilig is en daarmee ook in de koude wintermaanden afdoende comfort (warmte) kan bieden.

Wijzigingen ten opzichte van richtlijn versie 8:
– Resultaten Medisch Monitoring Onderzoek naar ventilatie verwerkt
– Blowers mogen weer gebruikt worden

De betreffende documenten zijn te vinden op de website van WaterVrij.

UPDATE 4 oktober:

Dringend advies tot dragen van mondkapjes in zwembaden

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Naar aanleiding van dit advies roepen ook de samenwerkende partijen in de zwembranche op om in hun (binnen)accommodaties gebruik te maken van niet-medische mondkapjes.

Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk. Dit geldt ook tijdens het zwemmen zelf.

Op www.water-vrij.nl/veelgestelde-vragen zijn nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd rondom het gebruik van mondkapjes. Bekijk ook de website van de Rijksoverheid voor alle actuele informatie: zoals bijvoorbeeld het nieuwsbericht over het dringend advies tot het dragen van mondkapjes en de veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes.

UPDATE 30 september:

Impact op de zwembranche van de kabinetsmaatregelen per 29 september 2020

De nieuwe coronamaatregelen van de regering hebben voor de zwembranche een aantal consequenties. Gelukkig kan men blijven zwemmen. Op onderdelen zijn echter aanpassingen noodzakelijk.

Leszwemmen
Bij het leszwemmen is het niet langer toegestaan dat ouders/verzorgers de lessen als toeschouwer bezoeken. Voor zover er mogelijkheden zijn in andere ruimtes in het zwembad kunnen de ouders/verzorgers daar verblijven tijdens de lessen, met een maximum van 30 personen.

Diplomazwemmen
Ook het diplomazwemmen kan door ouders/verzorgers en/of grootouders helaas niet als toeschouwer worden bijgewoond. Gelukkig kan het afzwemmen zelf wel doorgaan, zodat de diploma’s behaald kunnen worden.

Recreatiezwembaden met time-slots kunnen worden aangemerkt als ‘doorstroomlocaties’. Met reservering op naam is hiermee een groter aantal zwemmers dan 30 per locatie mogelijk, ook tijdens het recreatief zwemmen.

Voorbeeld van een registratieformulier met betrekking tot gezondheidsvragen is op de website WaterVrij te vinden bij de beschikbare communicatiemiddelen.

Raadpleeg jouw veiligheidsregio voor eventuele lokale afwijkingen.

N.B.: Horeca dicht
Helaas moet alle horeca in alle sportgelegenheden dicht: dus ook in de zwembaden.

Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Vandaar de keuze om de sporthoreca te sluiten. Dit geldt voor sportkantines, maar ook de algemene horeca bij de zwembaden: voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.*

* Hierop zijn mogelijk lokaal uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld wanneer de exploitant een aparte horecavergunning heeft om een ‘gewoon’ restaurant te drijven. Uiteraard met in achtneming van alle andere horecamaatregelen.

UPDATE 27 augustus:

Sporten in coronatijd – NOC*NSF

Een toelichting op het sporten in coronatijd is ook terug te vinden op de website van NOC*NSF. Deze informatie is uiteraard ook terug te vinden op de website WaterVrij.

UPDATE 14 augustus:

Regionale toepassing Protocol Verantwoord Zwemmen

De afgelopen periode hebben wij aan de hand van landelijke maatregelen het Protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld voor de zwembranche: versie 2.1 van 2 juli 2020. Naast landelijke maatregelen zijn er nu ook veel regionale coronamaatregelen van toepassing. Dat maakt dat het landelijke protocol zoals nu beschikbaar een globale richting is, die men, al naar gelang de lokale situatie, moet aanpassen. Neem bij vragen hierover contact op met jouw veiligheidsregio of gemeente.

UPDATE 2 juli 2020:

Updates Protocol Verantwoord Zwemmen en
Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd

Zojuist zijn er nieuwe versies gepubliceerd van zowel het protocol voor de zwembaden als de richtlijn voor hygiëne en desinfectie in de zwembaden. Hiermee dragen we bij aan zwemplezier voor iedereen in een verantwoorde omgeving.

Protocol versie 2.1
Zojuist is versie 2.1 van het Protocol Verantwoord Zwemmen gepubliceerd. Belangrijkste wijziging hierin is dat de vastlegging van de gezondheidsverklaring is vervallen op aangeven van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan deze gezondheidsgegevens vast te leggen. De vragen dienen wel gesteld te worden en bij bevestigende antwoorden kan er geen toegang tot de accommodatie worden verleend. Ten behoeve van de badinrichtingen is er ook een poster beschikbaar met deze vragen. Tevens is er een verduidelijking aangebracht ten aanzien van de afstandsregels bij groepsactiviteiten en banenzwemmen.

Wijzigingen richtlijn versie 8 t.o.v. versie 7
De versoepeling van de landelijke richtlijnen per 1 juli is ook doorgevoerd in de richtlijn. Tevens zijn nieuwe inzichten na een internationaal congres over zwembadprotocollen (22 juni 2020) in de richtlijn verwerkt.

Dit betreft de volgende onderwerpen:

 • Zwemluiers
 • Ventilatie
 • Reiniging en desinfectie van oppervlakken
 • Invloed van hoesten, zingen en praten
 • Besmetting via zwembadwater
 • Ouder kind zwemmen
 • Recreatieve elementen bij binnen- en buitenbaden
 • Stoomcabines
 • Specifieke type bassins zoals zwemvijvers en sprayparks
 • Medisch Monitoring Onderzoek

Kijk op www.water-vrij.nl/organisaties voor de laatste versies van het protocol en de richtlijn.

UPDATE 30 juni 2020:

Grondige revisie Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 2.0 – 01-07-2020)

Tijdens de persconferentie  d.d. 24 juni 2020 heeft Premier Rutte veel versoepelingen op weg naar het ‘nieuwe normaal’ aangekondigd. Naar aanleiding van deze wijzigingen die per 1 juli 2020 ingaan, hebben wij een grondige revisie van het Protocol Verantwoord Zwemmen doorgevoerd.

Zaten we eerst in een ‘gesloten’ situatie waar enkele mogelijkheden toegestaan waren, komen we met de zwembranche per 1 juli 2020 in een open situatie met nog een aantal restricties.  Dit resulteerde in het opstellen van een nieuw protocol. Wij adviseren je dit Protocol Verantwoord Zwemmen versie 2.0 zeer grondig door te lezen en jouw beleid hierop aan te passen.

Belangrijkste wijzigingen in het Protocol Verantwoord Zwemmen 2.0 t.o.v. 1.6:

 • De fases van openstelling zijn verwijderd. We zijn van een situatie van ‘gesloten en deels open’ naar ‘open met een aantal restricties’ gegaan;
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen.
 • Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen;
 • Het is niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar);
 • Tijdens banenzwemmen is geen afstandsbeperking meer van kracht;
 • Volwassenen mogen tijdens het recreatief zwemmen weer in het pierenbad/waterspeelplaats aanwezig zijn met hun kinderen. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen;
 • Bezoekers moeten geregistreerd worden en deze contactgegevens dienen minimaal 4 weken te worden bewaard;
 • Meer dan 100 bezoekers binnen of meer dan 250 bezoekers buiten dan is ook een vast te leggen gezondheidscheck verplicht (zie voorbeelddocument);
 • Je hoeft niet meer thuis de zwemkleding onder gewone kleding aan te doen;
 • Het advies ‘deel zo min mogelijk (speel- en drijf)materialen’ is verwijderd en dus niet meer van toepassing;
 • Toevoeging: zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

De Richtlijn ‘Veilig zwemmen in Coronatijd, Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen’ is nog onder constructie. Versie 8 verwachten wij later deze week te publiceren.

UPDATE 23 juni 2020:

In het Protocol Verantwoord Zwemmen verwijzen we als het gaat om reanimatie naar ‘Advies voor tijdelijke aanpassingen reanimatie richtlijnen in verband met de COVID-19 pandemie’. Voor de basale reanimatie (BLS) geldt vanaf 22 juni dat het advies is deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen, tenzij de centralist van de meldkamer ambulancezorg anders aangeeft. Dit zullen wij in de volgende update van het protocol aanpassen.

UPDATE 18 juni 2020:

Zwembranche publiceert versie 1.6 van het Protocol Verantwoord Zwemmen

Wij hebben een nieuwe versie van het protocol op de website www.water-vrij.nl/organisaties geplaatst. Het betreft het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 1.6 (15-06-2020).

De aanpassingen zijn terug te vinden bij de veelgestelde vragen en hebben betrekking op de openstelling van de douches. Vanaf maandag 15 juni mogen douches namelijk weer worden gebruikt. Blijf wel rekening houden met de 1,5 meterregels.

Versie 1.5 versus 1.6
De wijziging t.o.v. Versie 1.4 zit hem in het toestaan van het gebruik van de douches. Versie 1.5 van het Protocol Verantwoord Zwemmen is de afgelopen dagen in omloop gekomen, deze had nog niet gepubliceerd mogen worden.

LET OP: De maatregel dat kinderen t/m 12 jaar en volwassenen (waaronder zweminstructeurs) zoveel mogelijk 1,5 m afstand moeten houden, is nog steeds van kracht.

UPDATE 15 juni 2020:

Vanaf vandaag mogen de douches in zwembaden ook weer opengesteld worden. Zie dit bericht van de Rijksoverheid.

Blijf wel rekening houden met de 1,5 meterregels.

In de loop van deze week zullen we een aangepast protocol publiceren.

UPDATE 4 juni 2020:

Nieuwe versies beschikbaar van protocol en richtlijn

Wij hebben nieuwe versies van het protocol en richtlijn op de website www.water-vrij.nl/organisaties geplaatst.

Het betreft het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 1.4 (01-06-2020) en de Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen versie 7 (03-06-2020).

De aanpassingen zijn terug te vinden bij de veelgestelde vragen en hebben betrekking op de verruiming voor 13 t/m 18 jarigen.

Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar zijn georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding van professionals per 1-6-2020 weer toegestaan, zonder handhaving van de 1,5 meterregel:
– Dit geldt uitsluitend in buitenbaden;
– Dit geldt ook voor zwemlessen in buitenbaden;
– Dit geldt niet voor recreatief zwemmen.

EXTRA UPDATE 29 mei 2020:

Hoe zit het met de mogelijke verruiming voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar?

Via het ministerie van VWS hebben we meer duidelijkheid gekregen. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar zijn georganiseerde sportactiviteiten onder begeleiding van professionals vanaf 1 juni 2020 weer toegestaan, zonder handhaving van de 1,5 meterregel. Dit geldt uitsluitend in buitenbaden. Recreatief zwemmen valt hier niet onder.

In de loop van volgende week verwachten wij een aangepaste versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen te kunnen publiceren.

UPDATE 29 mei 2020:

Update Richtlijn: Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen, versie 6

Er is een nieuwe versie (nr. 6, 27-05-2020) beschikbaar van de Richtlijn: Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen. Deze richtlijn is een onderliggend document bij het Protocol Verantwoord Zwemmen en bevat adviezen voor de werkwijze in zwembaden.

Het totale overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie is te vinden op de pagina met de veelgestelde vragen op WaterVrij.

De technische werkwijze in zwembaden wordt hierdoor inhoudelijk niet gewijzigd. Het document bevat een extra onderbouwing en de presentatie is toegankelijker geworden. Het betreft dus een verduidelijking op basis van de laatste inzichten.

Wat voor het werkveld wel een wezenlijke aanpassing is, is dat het volgens het advies in deze nieuwe versie van de richtlijn niet langer gewenst is om met het hoofd boven water te zwemmen. Op basis van de huidige inzichten is het, als de waterparameters goed zijn, ook met het hoofd onder water voldoende veilig.

Uiteraard is het van belang om te vermelden dat de wetgeving die van toepassing is op zwembaden (WHVBZ) leidend blijft.

Klik hier voor versie 6 van de Richtlijn: Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen.

UPDATE 14 mei 2020:

Er is een nieuwe versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen (in relatie tot COVID-19) beschikbaar. Wat is er inhoudelijk veranderd t.o.v. de vorige versie? Op pagina 8 is bij ‘Recreatief zwemmen’ punt 1 ‘kinderbad’ vervangen door ‘pierenbad/waterspeelplaats’. Hiermee wordt aangegeven wat onder ‘kinderbad’ wordt verstaan. Het overzicht van veelgestelde vragen werken we ook steeds bij. De laatste versies vind je altijd hier.

UPDATE 12 mei 2020:

We hebben een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden aangaande het protocol voor de heropening van de zwembaden (Protocol Verantwoord Zwemmen).

We merken dat er bijvoorbeeld onduidelijkheid is over wat er nodig is om open te mogen. De lokale noodverordening dient hiertoe namelijk de nodige ruimte te bieden. Het Protocol Verantwoord Zwemmen dient te worden geïmplementeerd op de betreffende locatie. Wanneer de zwemlocatie voldoet aan alle wettelijke eisen en de nodige ruimte in de noodverordening is door de veiligheidsregio geboden, kunnen de deuren worden geopend. Het advies is contact op te nemen met de gemeente voor de status van de noodverordening en altijd met de eigen gemeente af te stemmen over definitieve openstelling.

Klik hier om alle veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden te bekijken.

UPDATE 10 mei 2020:

Vrijdag aan het einde van de dag heeft er een actualisatie van het Protocol Verantwoord Zwemmen plaatsgevonden op basis van advies van het RIVM. Hierin is onder meer de formulering rondom aanwezigheid van ouders bij de zwemles en de 1,5 meter afstand tussen zwemonderwijzer en leerling aangepast. Het kan zijn dat er de komende tijd vaker actualisatie van het document nodig blijkt. Houd dus onze berichtgeving in de gaten, zodat je altijd met de laatste versie van het protocol werkt.

BERICHT 8 mei 2020:

De samenwerkende partijen in de zwembranche publiceren vandaag een Protocol Verantwoord Zwemmen (in relatie tot COVID-19) dat gebruikt kan worden bij de heropening van de zwembaden. Het protocol is hier te bekijken of te downloaden. In combinatie met het protocol stellen wij op deze pagina ook een aantal documenten beschikbaar met maatregelen in de vorm van iconen.

Het RIVM en het kabinet maakten afgelopen woensdag in een update over de maatregelen met betrekking tot het coronavirus bekend dat de binnenzwembaden vanaf 11 mei weer open mogen. Vanaf 29 april mochten de buitenbaden alweer open, alleen voor jeugd. Vanaf 11 mei is buiten sporten voor iedereen toegestaan en mogen de binnenbaden ook weer open.

Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Met de zwembranche willen we iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in een binnen- of buitenbad. Het protocol zorgt ervoor dat iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van de zwemsport. In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers zullen zwembadinrichtingen de maatregelen in het protocol uitvoeren en handhaven. Daarnaast is naleving van de regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk. Alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier gebruik kan maken van de zwembaden.

Het protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, mogelijk te maken.

Recente berichten

Meer Nieuws