Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Werkgroep sociale veiligheid zwembranche voortvarend van start

Begin 2021 is een landelijke werkgroep samengesteld die een nieuwe impuls wil geven aan de sociale veiligheid in zwembaden. Ze gaan aan de slag met vernieuwing van een aantal instrumenten. Naast het doel om grensoverschrijdend gedrag van bezoekers tegen te gaan wil de werkgroep tegelijk bijdragen aan een plezierige (werk)omgeving voor het personeel/ kader. Henrica Bergsma is voorzitter van de werkgroep en blij met de start: “We zijn met veel enthousiasme aan de slag en hebben een paar concrete resultaten die we met elkaar in 2021 gaan boeken”.

De installatie van de werkgroep kent breed draagvlak bij de betrokken organisaties en komt mede voort uit het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024. Vanuit met name thema 9 ‘Veiligheid in zwembaden’, zijn vorig jaar in het Uitvoeringsplan 2021-2024 verschillende concrete acties benoemd om grensoverschrijdend gedrag in de zwembaden tegen te gaan. Daarbij speelt het personeel/kader een belangrijke rol. Hen ondersteunen en instrumenten bieden kan zowel de veiligheid voor badgasten als het werkplezier vergroten. De uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid wordt gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Bij dit thema en bij deze werkgroep is Henrica Bergsma namens de vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) aangesteld als projectleider. Veiligheid in zwembaden is speerpunt van het beleid van de WiZZ en daar willen ze, samen met de andere organisaties, concreet mee aan de slag. De andere leden van de werkgroep zijn Chantal Henkes (Nationale Raad Zwemveiligheid), Herman Rijsdijk (Vereniging Sport en Gemeenten), Hanan Yagoubi en Ron Zegers (FNV), Jeroen Höppener (WiZZ) en Sjors Lommerts (KNZB). Het Sociaal Fonds Zwembaden en Zwemscholen (SFZZ) ondersteunt de werkgroep.

De werkgroep heeft voor 2021 een aantal concrete speerpunten geformuleerd: de doorontwikkeling van het Protocol Vrolijk & Veilig, de evaluatie van de Gedragscode Zwembranche en een herziening van het Dilemmaspel. Deze reeds bestaande instrumenten zijn blijvend relevant voor de zwembranche, echter toe aan herijking en herziening. We streven ernaar eind 2021 een grote stap met alle producten te hebben gemaakt. Wanneer er meer informatie bekend is, zal een lancering voor deze tools worden aangekondigd. ‘De vraag naar deze instrumenten is hoog en we zien het dan ook als ons doel om deze up-to-date te maken voor alle stakeholders in de zwembranche,’ aldus Henrica.

Voor meer informatie neem contact op met Henrica Bergsma via info@wzz.nl. Of kijk op www.gedragscodezwembranche.nl of www.nrz-nl.nl/nationaal-plan-zwemveiligheid.

Recente berichten

Meer Nieuws