Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Praktijkvoorbeeld: ‘Bartje leert zwemmen’ laat kinderen uit minimagezinnen gratis hun zwemdiploma halen

In Drenthe kunnen kinderen uit minimagezinnen gratis hun zwemdiploma halen. Met ‘Bartje leert zwemmen’ krijgen de kinderen 24 maanden zwemlessen. Wij spraken met coördinator Koert Thalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe over dit waardevolle regionale initiatief.

Het ontstaan van ‘Bartje leert zwemmen’

Zwemles is belangrijk voor ieder kind. Alle kinderen moeten een kans krijgen om te leren zwemmen. Ook als ouders hiervoor weinig of geen geld hebben. In 2017 is daarom ‘Bartje leert zwemmen’ op initiatief van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe ontstaan. 

Het initiatief heet ‘Bartje leert zwemmen’ omdat Bartje de hoofdfiguur is uit de boeken van auteur Anne de Vries. Dit is een bekende schrijver uit Drenthe. Bartje Bartels, de hoofdpersoon in de boeken, is een jongetje dat opgroeit in een arm Drents landarbeidersgezin en is hét boegbeeld van Drenthe.

Doelgroep voor de zwemlesregeling

De doelgroep van ‘Bartje leert zwemmen’ is 4- tot 18-jarige kinderen. Om in aanmerking te komen voor de gratis zwemles moet het gezin in aanmerking komen voor ondersteuning van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in het jaar dat het kind start met de zwemles. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen starten met een traject en het niet kunnen afmaken omdat ze buiten de regeling vallen.

Ouders vragen ondersteuning aan via de website samenvoorallekinderen.nl of een intermediair van het Jeugdfonds zoals stichting Leergeld, leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of een sociaal wijkteam.

Kindpakket van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe

Het bijzondere aan dit traject is dat hier mogelijkheden zijn gecreëerd die doorgaans niet haalbaar zijn. Zwemles wordt vaak geschaard onder sport. Jaarlijks kunnen kinderen hiervoor een maximale vergoeding krijgen van € 225,- vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit is niet voldoende om kinderen een zwemdiploma te laten halen. ‘Met dit bedrag is na negen maanden het geld op en moeten kinderen weer drie maanden wachten. Wil je kinderen met diploma’s A, B en C afleveren, dan moet je zorgen dat de voortgang er blijft’, aldus Thalen.

Samenwerking met gemeenten, zwembaden en intermediairs

Alle gemeenten in Drenthe vinden het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Zwemlessen kosten al gauw een paar honderd euro. Dat is te veel geld voor gezinnen die van het minimum moeten rondkomen.

Met 11 van de 12 Drentse gemeentes zijn afspraken gemaakt. De basis van deze afspraak is dat een vaste prijs voor zwemles is vastgesteld met elk zwembad in Drenthe. Zo kunnen kinderen voor die afgesproken prijs in ieder geval het zwemdiploma A en B halen en hoeven de ouders niet financieel bij te dragen. Bij sommige zwembaden zijn er mogelijkheden voor het A, B én C diploma. Hiermee voldoet een kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Vrijwel alle zwemlesaanbieders in Drenthe doen mee aan dit initiatief. De bijdrage voor zwemles is een éénmalig bedrag, en mag door het zwembad gefactureerd worden als het kind start met de zwemles. Het lesgeld wordt dan direct aan de zwemlesaanbieder betaald. Zodra het kind heeft afgezwommen, wordt de naam van het kind doorgegeven aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

De toekomst van ‘Bartje leert zwemmen’

Er maken nu jaarlijks 1000 kinderen gebruik van ‘Bartje leert zwemmen’. Volgens coördinator Koert Thalen is de potentie veel groter: ‘Het gaat goed, maar het kan nog beter. Er moet meer bekendheid komen en meer gebeuren. In Drenthe kunnen jaarlijks zo’n tien tot twaalfduizend kinderen hiervoor in aanmerking komen’.

Samenwerking met scholen en intermediairs is belangrijk. Een intermediair is een verbindende schakel en kan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur een aanvraag doen. Ouders/verzorgers en sportverenigingen kunnen geen intermediair worden, maar wel iedereen die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding en scholing van het kind. Een intermediair is op de hoogte van de (financiële) thuissituatie.

Mede door corona verandert er veel. Veel is anders dan normaal en het aantal gezinnen met financiële problemen groeit. Koert Thalen blijft zich daarom inzetten om kinderen uit een gezin met een laag inkomen in Drenthe gratis hun Zwem-ABC te laten behalen.

Dit praktijkvoorbeeld sluit aan bij thema 6 ‘Kinderen uit arme gezinnen’ van het Nationaal Plan Zwemveiligheid en laat zien dat het in Drenthe niet uitmaakt in welke gemeente het kind woont, maar dat het aanspraak kan maken op een (financiële) regeling. In Drenthe hebben door dit initiatief de kinderen uit de verschillende gemeenten dezelfde kansen om hun zwemdiploma te halen. Dit stuk is geschreven in samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Koert Thalen (koert.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl).

Recente berichten

Meer Nieuws