Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Zwemvaardigheid 2022: Inzicht in het zwemdiplomabezit van kinderen

Het percentage van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is tussen 2018 en 2022 verdubbeld. Dit aandeel was in 2020 door de coronapandemie al toegenomen. Die stijging heeft nu dus verder doorgezet. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

In 2018 had 6 procent van de kinderen geen zwemdiploma. In 2020 was dit 9 procent. In 2022 had 13 procent van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar geen zwemdiploma.

Wel weer meer kinderen met alle zwemdiploma’s (A, B én C)

Er is ook een positieve ontwikkeling: in 2022 is het aandeel kinderen met alle drie de zwemdiploma’s (A, B én C) met 35 procent weer op het niveau van 2018. In 2020 was dit percentage namelijk gedaald ten opzichte van 2018.

Vaker zwemdiploma bij hoger gezinsinkomen

Hoe hoger het inkomen van het gezin, hoe vaker kinderen zwemdiploma’s hebben:

  • Een kwart van de kinderen uit de laagste inkomensgroep heeft geen zwemdiploma. In de hoogste inkomensgroep is dit maar 2 procent.
  • De helft van de kinderen uit de hoogste inkomensgroep heeft een A-, B- én C-diploma. In de laagste inkomensgroep is dat maar 24 procent.

Kinderen met migratieachtergrond hebben vaker geen zwemdiploma

Kinderen met een migratieachtergrond hebben vaker geen zwemdiploma dan kinderen zonder migratieachtergrond. Daarnaast heeft een kleiner deel van deze groep alle zwemdiploma’s.

Onderzoek op basis van Vrijetijdsomnibus (VTO)

Dit onderzoek is gebaseerd op cijfers uit de Vrijetijdsomnibus (VTO):

  • De cijfers over 2012-2018 komen uit de VTO van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  • De VTO-metingen van 2020 en 2022 zijn een samenwerking van de Boekmanstichting (namens het ministerie van OCW), het Mulier Instituut (namens het ministerie van VWS) en het CBS.

Lees de volledige bevindingen in het factsheet ‘Zwemvaardigheid 2022: Inzicht in het zwemdiplomabezit van kinderen’.

Neem voor meer informatie contact op met Eef Hollander van Mulier Instituut.

Recente berichten

Meer Nieuws