Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Snorkeldiploma’s NOB sluiten aan op Nationale Zwemdiploma’s (Zwem-ABC)

Vanaf 1 januari 2024 stapt de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) over op de Nationale Snorkeldiploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Deze nieuwe diploma’s sluiten goed aan op de Nationale Zwemdiploma’s (het welbekende Zwem-ABC). De uitgifte van de huidige NOB/ScubaDoe Snorkeldiploma’s stopt hiermee. NOB-verenigingen die kinderen leren snorkelen, kunnen bij de NOB een licentie aanvragen om de NRZ-diploma’s te gebruiken.

De NRZ en de NOB zijn een samenwerking aangegaan om meer uniformiteit en een betere samenwerking binnen de branche te bewerkstelligen en presenteren samen een set snorkeldiploma’s, genaamd de ‘Nationale Snorkeldiploma’s’. Deze snorkeldiploma’s zijn een introductie op de onderwatersport.
Met de nieuwe diploma’s komen kinderen die leren zwemmen in het zwembad sneller in aanraking met duikverenigingen. De snorkeldiploma’s sluiten goed aan op het Zwem-ABC. Dit biedt kansen voor verenigingen die activiteiten aanbieden voor jeugdleden!

Introductie Snorkeldiploma 4 en 5
Halverwege 2024 verwacht de NOB, aansluitend op de Snorkeldiploma’s 1, 2 en 3, de introductie van de nieuwe Snorkeldiploma’s 4 en 5. Ze willen kinderen met het Snorkeldiploma 4 en 5 voorbereiden en enthousiasmeren voor de onderwatersport. Op deze manier wordt voorkomen dat kinderen tussen het snorkelen en duiken in een soort ‘gat’ vallen. Door hen de kans te geven om door te blijven leren, worden ze enthousiast gehouden voor de onderwatersport. Dit sluit ook mooi aan bij de visie van de NRZ over het belang van blijven zwemmen in het kader van zwemveiligheid. De vervolgdiploma’s 4 en 5 zullen buiten de Licentie Nationale Zwemdiploma’s vallen.

Licentie voor duikverenigingen
Verenigingen kunnen het onderdeel Snorkelen van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s van de NRZ aanvragen bij de NOB. Met deze licentie kunnen de Nationale Snorkeldiploma’s 1, 2 en 3 worden uitgegeven. Deze aanvraag omvat een beoordeling op basis van verschillende criteria, zoals sociale veiligheid, kwalificaties van instructeurs, lesplannen, organisatie van het diplomazwemmen en een calamiteitenplan. Over het algemeen voldoen duikverenigingen al aan deze criteria.

Wil je al NOB-vereniging de NRZ-licentie aanvragen? Mail naar het bondsbureau van de NOB, e-mail info@onderwatersport.org.

Foto: Rob Aarsen

Recente berichten

Meer Nieuws