Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Overgangsperiode Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival

In 2023 zijn de Survivaldiploma’s 1,2 en 3 vernieuwd. Er zijn nieuwe examenprogramma’s opgesteld met bijbehorende normering. Ook zijn de diploma’s vernieuwd en ondergebracht bij de Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

Per 1 januari 2024 kunnen zwemlesaanbieders de Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival aanvragen. Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 is een overgangsperiode van toepassing, zodat de overgang van de oude naar nieuwe Survivaldiploma’s, inclusief overstap naar de Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival, soepel verloopt.

Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival
Een zwemlesaanbieder die de vernieuwde Nationale Survivaldiploma’s wil verstrekken, voldoet aantoonbaar aan de licentiecriteria voor de Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival, zoals opgenomen in het Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

Naast de generieke licentiecriteria waar iedere licentiehouder aan voldoet, voldoet de licentiehouder Survival ook aan de afwijkende criteria voor het licentieonderdeel Survival:

Criterium A2 – Lesgevers Survival
• 2.1 – Lesgever Survival voldoet aan kwalificatie niveau 3 of gelijkwaardig en is aantoonbaar bekwaam voor het zelfstandig verzorgen van survivallessen.
• 2.3 – De lesgever Survival volgt jaarlijks een vakinhoudelijke bijscholing survival (minimaal 1 workshop per jaar).

Criterium A5 – Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival
• Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival beschikt over een geldig bewijs van deelname aan een Normeringsessie Survival.
• Aantonen dat aan de inspanningsverplichting is voldaan. Dit houdt in dat een Examinator Nationale Zwemdiploma’s Survival vier keer per vier jaar actief is geweest in de rol als examinator bij diplomazwemmen in het kader van ‘blijven zwemmen’ Survival en/of Snorkelen)

Criterium A7 Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival
• Zwemlesgevenden hebben voldoende kennis betreffende de inhoud van hoofdstuk 1,2, en 4 van de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival.

Meer tekst en uitleg is terug te vinden in Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

De Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival kan pas worden verleend wanneer aan alle licentiecriteria is voldaan.

Overgangsperiode Survival
Gedurende de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 is een overgangsperiode van toepassing, zodat de overgang van de oude naar nieuwe Survivaldiploma’s soepel verloopt.
In de overgangsperiode worden ook NRZ bijscholingen Survival georganiseerd, waardoor zwemlesaanbieders gemakkelijker de overstap kunnen maken naar de Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival.

Hieronder vind je meer informatie over de overgangsperiode Survival:

Uitgifte zwemdiploma’s
Tijdens de overgangsperiode (1-1-2024 t/m 31-12-2024) kunnen zowel de bestaande Survivaldiploma’s als de vernieuwde Nationale Zwemdiploma’s Survival door zwemlesaanbieders worden verstrekt. De vernieuwde Nationale Zwemdiploma’s Survival kunnen alleen worden uitgegeven door Licentiehouders Nationale Zwemdiploma’s die in het bezit zijn van licentieonderdeel Survival.

Vanaf 1 januari 2025 mogen de reeds bestaande Survivaldiploma’s niet meer worden verstrekt. De huidige diploma’s kunnen dus door alle zwemlesaanbieders worden uitgegeven tot 1-1-2025 óf totdat het licentieonderdeel Survival is behaald.

NRZ bijscholing Survival
Tijdens de overgangsperiode organiseert NRZ bijscholingen Survival. Deze bijscholing is voor huidige lesgevers Survival die voldoen aan de instroomeis* en bij voorkeur ervaring hebben in het geven van survivallessen, maar niet in het bezit zijn van een kwalificatie conform criterium A2 van het licentieonderdeel Survival. Zij kunnen door het volgen van de bijscholing een bevoegdheid behalen. Met deze bevoegdheid Survival voldoen zij aan de kwalificatie zelfstandig lesgever Survival.

Deze bijscholingen worden slechts in de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024 georganiseerd. Wanneer de overgangsregeling is beëindigd, kunnen (huidige) lesgevers geen bevoegdheid meer behalen middels het volgen van de NRZ bijscholing Survival en zal de lesgever een kwalificatie moeten behalen conform de lijst met kwalificaties lesgever Survival, behorende bij criterium A2.

Klik hier om je aan te melden voor de NRZ bijscholing Survival.

Overige informatie

Normeringssessies Survival
Lesgevenden Survival (die voldoen aan criterium A2** zelfstandig lesgever Survival) voldoen aan de instroomeis voor deelname aan de normeringssessie Survival. Door het volgen van de normeringssessie Survival behaalt een lesgever de licentie Examinator Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Survival.

De Normeringssessies Survival worden ook na 1-1-2025 door NRZ georganiseerd en zijn niet gebonden aan de overgangsperiode Survival. Klik hier om je aan te melden voor de Normeringssessie Survival.

*De instroomeis voor deelname aan de NRZ Bijscholing Survival is een kwalificatie conform criterium A2 van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s – onderdeel Zwem-ABC.
**Aan criterium A2 kan worden voldaan middels een kwalificatie lesgever Survival of door het volgen van de NRZ bijscholing Surviv
al.

Wil je meer weten over het behalen van onderdeel Survival van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s? Klik hier.

Webinars
Om je de informeren over het onderdeel Survival van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s worden een aantal webinars georganiseerd. Klik hier om je hiervoor aan te melden.