Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Uitstroomprofiel 2 Medewerker technische dienst

Uitstroomprofiel 2 Medewerker technische dienst

De medewerker technische dienst voert (vrijwel) alle onderhoudswerkzaamheden uit in de zwemaccommodatie. Je leert afwijkingen te voorkomen door het goed uitvoeren van onderhoud en hoe te handelen als je toch een afwijking constateert. Aan bod komen ook aspecten waarmee je (preventief) rekening moet houden in het kader van veiligheid en hygiëne. Daarnaast leer je de veiligheid te borgen volgens de eisen in VCA.

De opleiding bestaat uit de opleidingsonderdelen:

  • Zwemwaterinstallaties
  • Zwemwaterchemie
  • Luchtbehandelingsinstallaties
  • Drinkwaterinstallaties
  • Elektrische installaties
  • Verwarmingsinstallaties
  • Meet- en regeltechniek
  • Bouwkundig en schoonmaak
  • Wettelijke kaders en veiligheidsvoorschriften

Het volgende aanvullende certificaat is vereist om deel te kunnen nemen aan het centraal examen van de Nationale Raad Zwemveiligheid:

  • Veiligheid Checklist Aannemers Basis (VCA Basis)

De kandidaat ontvangt het branchecertificaat Medewerker technische dienst van de Nationale Raad Zwemveiligheid, indien hij/zij is geslaagd voor het centraal examen Medewerker technische dienst.

Je kunt je hier aanmelden voor het examen.