Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Onderzoek: vraag personeel/kader op arbeidsmarkt zwembranche blijft groot

Tussen de eerste en tweede lockdown in najaar 2020 werd onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt sport. Ook 235 organisaties uit de zwembranche vulden de vragenlijst in. Wat onder meer bleek is dat de werkgelegenheid in de afgelopen jaren is toegenomen en dat men ook richting de toekomst weer extra vraag naar personeel/kader voor zwembadfuncties verwacht. Ook was men positief over de overlevingskansen van de organisatie in relatie tot de coronacrisis. Die resultaten zullen nu, na de tweede lockdown, (wat) minder rooskleurig zijn.  

In algemene zin concludeert het onderzoek dat de beschikbaarheid van afgestudeerden niet zozeer een probleem is, maar wel dat baankenmerken niet optimaal zijn. De uitdagingen op het terrein van baankenmerken (o.a. kleine banen) en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers lijken voor de zwembranche niet nieuw. Wel is er als gevolg van corona een nieuw actueel vraagstuk. Doordat mbo-sportopleidingen (en ook particuliere opleidingsinstituten) een tijd lang niet konden opleiden en stagelopen niet kon, wordt verwacht dat er in 2021 nauwelijks afgestudeerden zijn die de branche-opleidingen voor zwemonderwijzers of lifeguards afronden. Dat terwijl er als gevolg van de zwembadsluiting op veel plekken lange wachtlijsten voor zwemles zijn en veel buitenbaden al klaar staan om zwemmers te ontvangen. De vraag naar deskundig personeel/kader neemt toe, maar het is de vraag of er voldoende aanbod van afgestudeerden is. Daarbij is het belangrijk dat veiligheid voor de zwemmers/recreanten geborgd blijft en medewerkers/kaderleden met plezier hun functie kunnen uitoefenen. Het zou goed zijn dat koepelorganisaties in de zwembranche (zoals NRZ, WiZZ, VSG en FNV) en opleidingsinstituten hier tijdig op inspelen en samen aan de slag gaan om deze uitdagingen op te pakken.

Arbeidsmarktmonitor Sport 2020
De Arbeidsmarktmonitor Sport 2020 is uitgevoerd door Lexnova Marktonderzoek, in opdracht van NOC*NSF, MBO Raad, Hogescholen Sport Overleg, KVLO en de Nationale Raad Zwemveiligheid. Het onderzoek bestond uit twee delen, een onderzoek onder afgestudeerden (alumni) en een onderzoek onder werkgevers. Bij het alumni-onderzoek zijn bijna 1.200 mbo- en hbo-gediplomeerden bevraagd. Uit de AMMS 2020 blijkt dat de arbeidskansen voor zowel mbo- als hbo-afgestudeerden aan sportopleidingen zich positief blijven ontwikkelen. Aan het werkgeversonderzoek hebben ruim 2.000 werkgevers deelgenomen. Gemiddeld is er volgens deze werkgevers de afgelopen twee jaar sprake geweest van een groei van 11 procent in het aantal sportbanen.

Lees hier een zwemspecifieke factsheet uitgewerkt vanuit het Kenniscentrum Zwemmen bij de Nationale Raad Zwemveiligheid. Daarin zijn een aantal specifieke cijfers voor de zwembranche verwerkt, met name vanuit het perspectief van de werkgevers.

Of lees de uitkomsten over het totale onderzoek naar gehele arbeidsmarkt sport en bewegen op www.arbeidsmarktmonitorsportenbewegen.nl met een publiekssamenvatting en het onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Lexnova.

Voldoende deskundig personeel/kader is ook een belangrijk thema in het Nationaal Plan Zwemveiligheid, waar de WiZZ en NRZ het voortouw nemen om met partners in 2021-2024 mee aan de slag te gaan.  

Recente berichten

Meer Nieuws