Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

CBS: meer verdrinkingen in 2020

Vandaag publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de verdrinkingscijfers van 2020. In 2020 verdronken 107 inwoners van Nederland. Dat zijn 31 meer verdrinkingen met fatale afloop ten opzichte van 2019. Hierdoor is het aantal verdrinkingen vergelijkbaar met het jaar 2018 waarin 112 Nederlanders verdronken. Gemiddeld verdronken de afgelopen 20 jaar 87 Nederlanders. Er verdronken in 2020 ook 30 niet-inwoners van Nederland. Net als in eerdere jaren verdrinken er relatief veel mensen van 60 jaar en ouder. Verdrinkingen vinden met name plaats bij open water. Baby’s en peuters (0 – 4 jaar) verdrinken relatief vaak in en rondom huis. Afgelopen week luidden kinderartsen al de noodklok over de tientallen kinderen die jaarlijks in het ziekenhuis belanden na een ongeval in het water.

Verklaring
Een eenvoudige verklaring voor de stijgende cijfers in 2020 ten opzichte van andere jaren is er niet. Wel weten we dat door de coronapandemie sociale activiteiten en sport in binnenruimte lange tijd niet konden plaatsvinden en dat veel Nederlanders in 2020 vakantie vierden in eigen land. Bij zomers weer was het druk bij de recreatieplassen en aan de kust. Echter blijkt ook uit de cijfers dat verdrinkingen niet alleen plaatsvinden in de zomer, maar ook in andere perioden van het jaar.

Preventie
De nieuwe cijfers onderstrepen het belang van meer aandacht voor verdrinkingspreventie. Ook sluiten de resultaten naadloos aan op de speerpunten van het Nationaal Plan Zwemveiligheid, waarvan de uitvoering door de Nationale Raad Zwemveiligheid wordt gecoördineerd. Vanuit het Uitvoeringsplan 2021-2024 en met ondersteuning vanuit het ministerie van VWS worden met en door allerlei partners nieuwe campagnes opgezet en maatregelen genomen. Zo neemt Reddingsbrigade Nederland het voortouw om veiligheid bij open water te vergroten en richt VeiligheidNL zich op voorlichting naar ouders van jongere kinderen. Verder is het streven om risicobewustzijn bij ouderen te vergroten, is het COA zeer actief om verdrinking bij asielzoekers te voorkomen en stimuleren zwembaden en verenigingen dat kinderen leren en blijven zwemmen.

World Drowning Prevention Day
Zondag 25 juli vindt voor het eerst de World Drowning Prevention Day plaats. Deze dag, uitgeroepen door de Verenigde Naties en met nauwe betrokkenheid van de World Health Organization, omarmen we ook in Nederland. Reddingsbrigade Nederland, de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zullen dan samen extra aandacht vragen voor zwemveiligheid. Volg de berichtgeving op onze kanalen. Mede met inzet van de verschillende initiatieven hopen we dat CBS cijfers in 2022 en latere jaren verandert en er een structurele daling wordt ingezet.

Klik hier om de verdrinkingscijfers 2020 van het CBS te bekijken.

Recente berichten

Meer Nieuws