Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vergoedt zwemlessen

Nieuwkomers zijn in veel gevallen minder zwemvaardig dan Nederlanders, daarmee lopen zij een hoger risico op verdrinking. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil haar bewoners beschermen en veilig laten leven in waterrijk Nederland. Het COA zet daarom met voorlichting en extra budget voor zwemlessen in op zwemveiligheid.

Voorlichtingsprogramma om risicobewustzijn te vergroten
Wanneer asielzoekers worden opgevangen in één van de opvanglocaties in ons land, krijgen ze vanuit het COA 45 dagen lang voorlichting over Nederland. Het voorlichtingsprogramma geeft nieuwkomers kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om zelfredzaam te wonen in een azc. Onder het thema wonen en leven op een COA-locatie wordt ook aandacht besteed aan de gevaren van water en het aanbieden van zwemles. ‘Zwemveiligheid en zwemlessen’ is een vast onderdeel van het voorlichtingsprogramma.

Het COA maakt in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid, Nidos, Pharos en GGD-Ghor gebruik van verschillende voorlichtingsmaterialen. Voor jongeren is er een 4-delige vlogserie: Yasir Hierrr en voor volwassenen (met kinderen) is de video Nederland waterland ontwikkeld. Daarnaast stelt het COA-flyers en posters beschikbaar waarmee nieuwkomers worden geïnformeerd over onder andere het belang van het behalen van een zwemdiploma.

Faciliteren van zwemlessen
Alleen voorlichting geven over zwemveiligheid is niet voldoende. Het belangrijkste remedie tegen verdrinking is zwemles. Het COA faciliteert daarom zwemles voor kinderen en (jong)volwassenen. De kosten van de zwemlessen voor azc-bewoners tot en met 35 jaar worden door het COA vergoed. Kinderen kunnen naast het schoolzwemmen deelnemen aan watervrij-trajecten zoals ‘Veilig in het water’ en een zwemdiploma behalen. Ook voor jeugd en (jong)volwassenen zijn er mogelijkheden voor zwemlessen. Inmiddels zijn er diverse initiatieven in het land, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zwemlesregeling vanuit het COA.

Zwemles voor asielzoekers
Uit onderzoek over ‘Het sport en beweegaanbod op opvanglocaties’ van het Mulier Instituut * blijkt dat er op veel locaties wel zwemles wordt georganiseerd. Daarnaast is geconcludeerd dat medewerkers van het COA door de hoge werkdruk behoefte hebben aan ondersteuning bij het organiseren van beweegaanbod. Wil jij als zwemlesaanbieder ook bijdragen aan het toenemen van het zwemdiplomabezit van kinderen op COA-locaties en het vergroten van de zwemveiligheid van (jong)volwassenen nieuwkomers? Verdiep je in zwemles voor asielzoekers: tips voor zwemlesaanbieders, raadpleeg de handreiking zwemveiligheid nieuwkomers voor gemeenten en ga samenwerken met een azc in de buurt. Heb je vragen of weet je niet wie binnen de azc-locatie verantwoordelijk is voor leren zwemmen? Neem dan contact op via communicatie@nrz-nl.nl. Ook als je zwemlessen organiseert en graag wilt sparren over zwemveiligheid en leren zwemmen voor mensen met een migratieachtergrond en buitenlanders kun je contact opnemen.

Dit bericht is tot stand gekomen vanuit het Nationaal actieplan asielzoekers en het Nationaal Plan Zwemveiligheid. Komende jaren wordt er samen verder gewerkt aan ‘Heel Nederland zwemveilig’.

* Update: In het onderzoek van het Mulier Instituut staat dat op de meeste locaties zwemactiviteiten voor jeugd en volwassenen plaatsvinden en dat dit soms in combinatie met zwemvoorlichting is. De data voor dit onderzoek zijn in het najaar van 2021 verzameld. Tussentijds is er verder gewerkt aan het vergroten van de zwemveiligheid voor deze doelgroep. Inmiddels is de voorlichting voor volwassenen bewoners een vast onderdeel en is het voorlichtingsprogramma speciaal voor kinderen nog in ontwikkeling.

Foto: Lisette Vlassak

Recente berichten

Meer Nieuws