Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Extra uitleg

Extra uitleg

Angst

Leren zwemmen is het leren van bewegingsvaardigheden in het water. Kinderen met een lichamelijke beperking of met motorische leerproblemen hebben voordat ze komen zwemmen al ervaring opgedaan met leren bewegen. Die ervaring is niet altijd positief en dat zou er voor kunnen zorgen dat ze bij voorbaat al bang zijn voor de zwemles.

Biomechanische aspecten

Leren zwemmen is vaak moeilijker vanwege de eigenschappen van water en de manier waarop er in water efficiënt voortbewogen kan worden. Bewegen in water is in eerste instantie leren balanceren in water, omdat de zwaartekracht die ons lekker stevig op de grond houdt door de opwaartse kracht van het water wordt tegengegaan. Dat maakt dat je in het water makkelijker los komt van de bodem.

Pedagogisch/didactisch perspectief

Om een kind met een lichamelijke beperking goed te begeleiden in het leren zwemmen moet gestart worden bij de (bewegings)mogelijkheden van het kind. Het kind is dus leidend, niet de methode.

Om een optimale leeromgeving te creëren is het van belang dat een kind:

 • zich veilig voelt;
 • uitgenodigd wordt om te oefenen;
 • de ruimte krijgt om het gevraagde op eigen wijze te oefenen.

Organisatie van de les/activiteit

Een goede organisatie en voorspelbaarheid van de zwemles en de activiteiten is belangrijk. Veel kinderen hebben baat bij een goede structuur die zorgt voor overzicht en ordening, uitnodigt tot bewegen en veiligheid biedt. Lees hier hoe je zorgt voor een goede structuur.

Gebruik van leerhulp/drijfmiddelen

Leren is het opdoen van ervaringen. Al die ervaringen samen zorgen ervoor dat een kind steeds beter wordt in een bepaalde taak (bijvoorbeeld de schoolslag). Als het geven van ondersteuning (met een drijfmiddel of manueel) noodzakelijk is, is het van belang dat het kind nog steeds passende ervaringen opdoet. Oftewel: het kind moet met ondersteuning nog steeds kunnen ervaren wat het effect is van hun bewegingen. Lees hier hoe je voor passende ervaringen kunt zorgen.

Impliciet leren

Impliciet leren is een vaardigheid aanleren zonder enige kennis over de bewegingsuitvoering. Het is leren door te doen zonder bewuste aanwijzingen over hoe het moet. Bij impliciet leren ligt de nadruk op het doel van de activiteit of beweging. Er wordt gezorgd dat het kind veel gevarieerde ervaringen opdoet met het doel te leren zwemmen.

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Dit gedrag komt echter niet alleen voor bij kinderen met autisme, maar ook bij andere kinderen die onvoldoende communicatieve vaardigheden hebben of die vanuit andere onderliggende problematiek onaangepast gedrag vertonen.

Veranderen van gedrag

Gedrag kun je niet zomaar veranderen en de zwemles is daarvoor ook geen geschikte plek. Wat je wél kan is de zwemles zo inrichten dat het kind het ongewenste gedrag niet of minder nodig heeft. De basisregel hierbij is tweevoud: neem het gedrag serieus en complimenteren heeft meer effect dan straffen.

Struikelblokken

 • Struikelblokken voor kinderen met een lichamelijke/motorische beperking

  Hoe laat je kinderen met een leerprobleem bij het bewegen de mijlpalen bereiken die nodig zijn voor het leren zwemmen?Lees verder
  Meer over {{data.teaser_title}}
 • Struikelblokken voor kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag

  Hoe laat je kinderen met een leerprobleem bij het gedrag de mijlpalen bereiken die nodig zijn voor het leren zwemmen?Lees verder
  Meer over {{data.teaser_title}}