Nationale Raad Zwemveiligheid Heel Nederland zwemveilig

Specialisaties

Als onderdeel van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker kan gekozen worden voor 10 specialisaties. Alle specialisaties kunnen gevolgd worden als onderdeel van Ce2 Begeleider recreatieve zwemactiviteiten. Daarnaast zijn er 4 specialisaties die gevolgd kunnen worden als vervolg op Ce3 Lesgever Zwem-ABC, deze specialisaties zijn aangevuld met een *.

Specialisaties waarbij de doelgroep centraal staat:

Specialisaties waarbij de activiteit centraal staat:

Elke specialisatie bestaat voor een deel uit theorie en voor een deel uit toepassing van de theorie in de praktijk tijdens de stage. In de theorie vindt verdieping plaats en leert men specifieke kennis over de betreffende doelgroep of de betreffende activiteit. In de stage leert men de theoretische kennis toe te passen in de praktijk wat uiteindelijk leidt tot het zelfstandig kunnen lesgeven in de betreffende specialisatie.

De kennis en kunde over de specialisatie wordt beoordeeld middels 3 competentieopdrachten en tijdens de beoordeling van 4 examenlessen. Als de beoordeling positief is, ontvangt de kandidaat een specialisatiekaart met vermelding van de behaalde specialisatie(s) van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Alle specialisaties kunnen in willekeurige volgorde worden behaald en worden ‘bijgeschreven’ op de specialisatiekaart van de kandidaat.